Teckningens grunder, helg

Plats Kungsbacka

Färdigheter i teckning är en viktig grund för all konstnärlig verksamhet.

Boka kursen nu

Tecknandet är en effektiv teknik för att öva sitt seende, dvs. sin förmåga att se någonting så som det verkligen ser ut. Speciellt för teckningsteknikerna är att de är jämförelsevis lätta att bära med sig. Den som bär med sig skissblock och penna har en hel värld att upptäcka.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ovana tecknare som får en introduktion i ämnet och orientering i olika material och tekniker. Undervisningen är individuell med genomgångar utifrån varje enskild deltagares nivå.

Mål

Du ska efter avslutad kurs känna till olika teckningstekniker och material och ha fått lust och mod att teckna.

Innehåll

Du får prova att arbeta med olika material som blyerts, kol och krita. Vi går igenom moment som syftning, perspektiv, valörer, gråskalan och mellanrumsformer.

Undervisningsform

Studiecirkel med gemensamma genomgångar och uppgifter samt individuell handledning.

Litteratur/material

Material ingår inte i kursavgiften. Till kurstillfället ska du ta med dig ritblock, minst A3-storlek, blyertspennor (gärna mjuka t ex 3B, 5B) och radergummi.

Utvecklingsmöjligheter

Teckningskurser går att kombinera med det mesta och vi har ett stort utbud av konstkurser så det är bara att välja och vraka.

Tips/mervärde

Det äldsta materialet för teckning är kol, redan grottmänniskorna tecknade med kol på grottväggarna. Att teckna med stift och flytande svärta har gjorts på flera håll i världen sedan mer än 2000 år. Bambu och fjädrar har skurits till, men redan romarna började tillverka stift av brons. I och med att det billigare stålstiftet började tillverkas under 1800-talet samtidigt som massproduktionen av papper kom igång fick konstnärer möjlighet att utveckla teknikerna.

Kursledare

Lennart Åberg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Kungsbacka Tel: 0300 - 68 61 20

info.kungsbacka@folkuniversitetet.se

Tid
16 okt 2021 - 16 okt 2021
Lö 10:00 - 15:00
Tillfällen
1
Studietimmar
5
Kurs-ID
1088800
Pris
575 kr