Lärarledd kroki

Plats Göteborg

Hur återger man kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad? På denna kurs tränar du din känsla för form, balans, volym och rörelse. Vid varje sammankomst studerar du modell i både korta och långa uppställningar.

Boka kursen nu

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att teckna av kroppen.
Våra konstkurser är från 16 år.

Mål

Kursens mål är att träna ögat att se och att träna handens förmåga att precist uttrycka vad känslan och tanken önskar.

Innehåll

Att öva din förmåga att se och uttrycka form, volym, balans, rytm, rörelse, dynamik, rumslighet och mycket mer.

Croquis är franska och betyder "snabb teckning" eller "snabb skiss". På svenska använder vi uttrycket för modellteckning med korta ställningar, från en halv till 15, 20 minuter.

Kroki är ingenting man en gång lär sig och sedan kan. Den är för många yrkesverksamma konstnärer ett sätt att hålla sig i trim. Den kan ses som konditionsträning för konststuderande och konstnärer. Krokiteckningen har mycket att ge även för nybörjare och elever som inte har möjlighet att teckna mer än enstaka gånger.

Undervisningsform

Du som aldrig tidigare tecknat kroki behöver kanske vänja dig vid att det inte är fråga om ett avbildande i slentrianmässig betydelse. Det kan också handla om att gestalta till exempel volymer på ett mer konstruktivt plan. Kursen omfattar 24 studietimmar med både lärare och modell.

Litteratur/material

kroki är det viktigt att ha ordentlig tillgång till papper så ta med skisspapper i varierande storlek. Pröva gärna också tonat papper. Utöver det behöver du ha med ritkol och blyertspennor, gärna med olika tjocklek och hårdhet.

Utvecklingsmöjligheter

En krokikurs går att kombinera med många av Folkuniversitetets konstkurser.

Lifedrawing

This course deals with visual understanding of balance, proportions, movement and volumes by direct observation of the human body. You will draw either female or male posing in the nude on every session. Quick poses will aim at teaching sketch techniques while longer poses will aim to develop the study of anatomy and of shades as well as the student’s observation abilities. No specific artistic skills or background are required.

Kursledare

Tomas Ekvall

Jag är en målare som inspireras av materialet, både känslomässigt och hantverksmässigt. Jag lever med den europeiska måleritraditionen som gör att det känns som att umgås med målare över seklerna. Även om konstverken är gjorda för länge sedan är de ändå samtida, här och nu. Det gör bilderna ständigt aktuella.

Att undervisa på Art College är inspirerande eftersom det kan vara ett ganska ensamt arbete att vara konstnär. Människorna man möter är det viktigaste för mig och jag känner att det finns ett mycket bra klimat på skolan med stor frihet att utforma kurserna på ett sätt som passar mig och den aktuella gruppen som jag undervisar.

De absolut roligaste kurserna som jag håller i är kroki. Det är som konditionsträning för konstnärer. En ständigt pågående övning som handlar om att iaktta och se form och volym. Man blir aldrig färdig med kroki eftersom seendet måste erövras hela tiden.

Thomas Ekvall

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet ArtCollege. Tel: 031 - 10 65 08

artcollege@folkuniversitetet.se

Tid
09 feb 2021 - 30 mar 2021
Ti 17:30 - 20:00
Tillfällen
8
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1092086
Pris
2975 kr