Den moderna konstens främsta konstverk Distans

Plats Distans

Lär dig se och förstå den moderna konstens bildspråk! Kursen hålls helt på distans.

Boka nu

Kursinnehåll:
Vi tittar på den moderna konstens främsta alster och du får lära dig varför konstverken ser ut som de gör, varför man ibland kan tycka att de ser ut ”som om ett barn har gjort dem” och varför det konstnärliga bildspråket utformades på det sättet under början av 1900-talet.

Vi fokuserar på en generation av konstnärer som i slutet på 1800-talet/början av 1900 talet gör uppror mot det traditionella sättet att se, motsätter sig de traditionella skönhetsidealen och skapar konst som bättre stämmer överens med deras moderna bild av världen.

I kursen får du lära dig koderna till konstens moderna och abstrakta bildspråk, du får en inblick i modernismens idéer, konstnärernas ifrågasättande av existerande samhällsstrukturer och hur den omtumlande tiden i början av 1900-talet med industrialismen, första världskriget och de nya tekniska landvinningarna förändrar samhället, konstnärerna och konsten

Kursupplägg:
Inför varje kurstillfälle skickas länkar till föreläsningarna ut och deltagarna kopplar upp sig för de digitala museibesöken tillsammans med läraren. Hur går det till? Varje utvalt konstverk har en länk till museet den finns på, läraren klickar på länken, går in på museet, delar bilden av konstverket på skärmen med gruppen, deltagare och lärare tittar på samma konstverk samtidigt som om de alla stod inför verket på riktigt i museet.

När lektionen är slut skickar läraren ut hela föreläsningen med bilder och länkar till museerna i form av ett separat PDF för varje föreläsning. Deltagarna kan när de öppnar PDF:en klicka på länkarna och själva, individuellt gå in på varje museum och utforska varje enskilt konstverket separat när de så önskar.

Kurslitteratur
Ingen kurslitteratur behövs köpas in utan material kommer att tillhandhållas av kursledaren i form av kompendium/PDF med bilder och länkar på konstverken.

Övrig info

Kursen körs uteslutande via Zoom så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbcamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare

Kursledare

Stefie Goudaki

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kursperiod
11 apr 2023 - 25 apr 2023
Tisdag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
tis 11 apr 2023 kl 18:00-20:15
  • tis 18 apr 2023 kl 18:00 - 20:15
  • tis 25 apr 2023 kl 18:00 - 20:15
Studietimmar
9
Kurs-ID
102017
Pris
1100 kr