Den moderna konstens främsta konstverk Distans

Plats Distans

Lär dig se och förstå den moderna konstens bildspråk! Kursen hålls helt på distans.

Boka nu

Kursinnehåll:
Vi tittar på den moderna konstens främsta alster och du får lära dig varför 
konstverken ser ut som de gör, varför man ibland kan tycka att de ser ut ”som om ett barn har gjort dem” och varför det konstnärliga bildspråket utformades på det sättet under början av 1900-talet.


Vi fokuserar på en generation av konstnärer som i slutet på 1800-talet/början av 
1900 talet gör uppror mot det traditionella sättet att se, motsätter sig de traditionella skönhetsidealen och skapar konst som bättre stämmer överens med deras moderna bild av världen.

I kursen får du lära dig koderna till konstens moderna och abstrakta bildspråk, du får en inblick i modernismens idéer, konstnärernas ifrågasättande av existerande 
samhällsstrukturer och hur den omtumlande tiden i början av 1900-talet med 
industrialismen, första världskriget och de nya tekniska landvinningarna förändrar 
samhället, konstnärerna och konsten.

Kursupplägg:
Inför varje kurstillfälle skickas en länk ut till deltagarna som kopplar upp sig för de 
digitala föreläsningarna tillsammans med läraren. Föreläsningen äger rum som i ett fysiskt lärarrum enda skillnaden är att det hela sker digitalt genom dataskärmen som var och en av deltagarna har framför sig.

När lektionen är slut skickar läraren ut hela föreläsningen i form av ett PDF så att 
deltagarna kan utforska konstverken på egen hand i lugn och ro om de skulle önska det.

Kurslitteratur
Ingen kurslitteratur behövs köpas in utan material kommer att tillhandhållas av kursledaren i form av kompendium/PDF med bilder och länkar på konstverken.

Övrig info

Kursen körs uteslutande via Zoom så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbcamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare

Kursledare

Stefie Goudaki

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kursperiod
17 okt 2023 - 31 okt 2023
Tisdag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
tis 17 okt 2023 kl 18:00-20:15
  • tis 24 okt 2023 kl 18:00 - 20:15
  • tis 31 okt 2023 kl 18:00 - 20:15
Studietimmar
9
Kurs-ID
107007
Pris
1000 kr