Kurser i kalligrafi

Kalligrafi är roligt att kunna och användbart inom många områden. Lär dig de kalligrafiska grunderna - texta snyggt i flera olika stilar. I kalligrafikurserna ingår även materialkunskap och stilhistoria.

Kurs i kalligrafi

Kalligrafi föddes i Kina och kom till Japan via Korea tillsammans med de kinesiska tecknen, kanji. Japansk kalligrafi är en konst som genom tiderna utvecklats kring skrivtecken med pensel och tusch. Med andra ord, är det tecken som ritas konstnärligt.

Kurs i kalligrafi