Kurser inom sociala medier

Landskapet för medier och kommunikation är i ständig förändring och utveckling. Begreppet sociala medier har etablerats och står för olika verktyg på internet där användare kan interagera och själva skapa innehåll, såsom Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit och bloggar.

Sociala medier

Från att passivt ha matats med nyheter och annan information via tidningar, radio och tv har vi själva blivit aktiva aktörer i informationsflödet. Lär dig förstå utvecklingen och hitta nya användningsområden för de sociala medierna.

Sociala medier

""

0 resultat