Att skriva prosa, fördj. sommar Distans Live

Plats Stockholm

Kursen för dig som har skrivit en del tidigare men inte har hittat ditt skrivprojekt. Eller så har du en idé och vill pröva om den fungerar. Vi jobbar med prosa; dvs roman- och novellformen. Kursen ges helt på distans via Zoom.

Välkommen med din ansökan!

Förkunskaper

Du ansöker med en kort motivering till varför du vill gå kursen och med ett textprov på 2-5 A4-sidor. Kursen är lämplig för dig som har gått någon av våra grundkurser och som redan är igång med ditt skrivande.

Upplägg & Innehåll

Det material som används är deltagarnas egna texter och utdrag ur skönlitterära verk. Till varje lektion lämnar du in en egen valfri text som distribueras till gruppen. Till första sammankomsten tar du med din första text (5-10 A4 sidor).

På denna fördjupningskurs kommer vi att ägna mer tid (jämfört med grundkurserna) åt diskussioner om hur man hanterar och bygger upp ett mer omfattande material. Hur man använder olika stilmedel för att skapa komplexitet och spänst i berättelsen. Vi kommer också att titta mer på vad det är som fångar och berör i en text. Och även fråga oss vad det är som ligger bakom alla orden. Deltagarrna kommer att handledas i konsten att inte ge upp mitt i skrivandet, utan lära sig att använda motståndet för att gå vidare i processen och ta den till sitt naturliga slut.
Varje lektion inleds med en kort reflektion , där kursledaren tar upp skrivandet och den litterära texten. och belyser ämnet från olika synvinklar.

Exempel på föreläsningar och teman:

  • Den egna författarrösten. Vad består den av? Hur arbetar man fram den?
  • Vad är skillnaden mellan att redogöra för ett händelseförlopp och att gestalta det?
  • Disposition och strategi. Hur gör man en disposition för att arbete med en längre text? Vilka olika strategier finns det och hur hittar man sin egen?
  • Rytm och andning. Hur strukturerar man en text? Vilken betydelse har stycke- och kapitelindelning.

Efter detta följer en kort skriv- eller gruppövning som speglar föreläsningens tema. Deltagarna får också också en hemuppgift efter varje lektion så att man själv kan experimentera och därmed fördjupa sin förståelsegrund.

Vid de två första kurstillfällena ägnas tid åt att skapa ett tryggt och öppet klimat i gruppen, samt att förklara och prova på den metod som ligger till grund för de fortsatta textsamtalen. Vi kommer också att prata om hur vi skapar rum och tid för skrivandet i vår vardag. Huvudparten av varje lektion kommer sedan att ägnas åt samtal om de texter som deltagarna själva har författat i form av skrivövningar på plats eller som fördjupningsuppgifter hemma.

Kursledare

Zara Kjellner är författare och kulturjournalist. Hon skriver regelbundet för Expressen Kultur och 2019 utgavs hennes debutroman Manhattan. Från och med våren 2021 undervisar Zara på kurserna Att skriva roman och novell fördjupning och Författarskolan.

Kursledare

Zara Kjellner

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
29 jun 2021 - 24 aug 2021
Ti 11:00 - 14:15
Tillfällen
5
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1099886
Pris
3375 kr