Skriva roman och novell

Plats Malmö

En kurs för dig som vill skriva prosa. Du lär dig grunderna i skönlitterärt skrivande och närmar dig drömmen om ett eget skrivprojekt.

Boka kursen nu

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till dig som vill skriva prosa, den typ av berättande som förekommer i romaner och noveller.

Du får arbeta med inspirerande och utmanande skrivövningar, som belyser olika berättartekniska stilgrepp som du kan ha nytta av i ditt skönlitterära skrivande.

Du lär dig och provar olika verktyg som kan vidga din bank med möjliga berättelser och som du senare kan jobba vidare med i lugn och ro. Med hjälp av skönlitterära textudrag tittar vi på och diskuterar hur etablerade författare jobbar.

Under kursen hjälper vi varandra vidare i skrivandet genom att ta del av varandras texter.

Kursupplägg

Kursen blandar teori och praktik. Genom skrivövningar, under kurstillfällena och som hemuppgift, får du prova dig fram genom grunderna i skönlitterärt skrivande. Detta kombinerar vi med kortare genomgångar i samband med våra träffar. Tillsammans läser och reflekterar vi kring både varandras och etablerade författares texter.

Under kursen går ni igenom följande moment:

  • berättarperspektiv
  • karaktärer
  • dramaturgi
  • miljöbeskrivningar
  • gestaltning
  • dialog
  • intrig och tema
  • stil
  • genrer

Kursmaterial

Arbetet utgår från deltagarnas egna texter samt utdrag ur skönlitterära verk.

Förkunskaper

Lämplig för dig som läser mycket skönlitteratur och som är intresserad av att skriva. Här får du lära dig grunderna.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Karin Mellbourn

Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att hitta och växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds universitet. Mitt eget skrivande rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik.

Jag har ett stort intresse för människor och både mitt skrivande och arbete som pedagog utgår från en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera.

Karin Mellbourn

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
06 sep 2022 - 13 dec 2022
Ti 18:00 - 21:00
Tillfällen
8
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
32
Kurs-ID
1139283
Pris
4395 kr