Skriva fördjupning

Plats Malmö

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig i ditt eget och andras skrivande och har ett projekt igång som du vill jobba med.

Boka kursen nu

Kursinnehåll

Här står ditt eget litterära projekt i centrum. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med ditt skrivande och genom samtal vidareutveckla både dina egna och andras texter.

Arbetet utgår från deltagarnas texter och behov. Du som söker är beredd att lägga tid både på att skriva och läsa hemma. Respons och textsamtal är en central del och vi kommer jobba med hur man färdigställer ett projekt.

Mål

Målsättningen är att arbeta med ditt eget projekt, fördjupa ditt skrivande och att genom respons utvecklas både som läsare och skribent.

Kursupplägg

Upplägget utformas utifrån era egna litterära projekt och stor vikt läggs vid responsarbete i form av textsamtal. Genom skrivövningar och textexempel ur skönlitterära verk diskuterar vi olika perspektiv på litterär gestaltning och stilistik. Du studerar och problematiserar hur den litterära kritiken och debatten kan ta sig uttryck.

Kursmaterial

Arbetet utgår från deltagarnas eget material samt textutdrag som delas ut av din kursledar.

Förkunskaper

Önskvärt att du har ett pågående litterärt projekt och en ambition att arbeta målmedvetet med ditt skrivande.

Kursen är öppen för alla som gått en grundkurs inom skrivande. För sökande utifrån vill vi att du skriver några rader om dig själv och berättar varför du vill gå kursen. Maila detta till kurser.syd@folkuniversitetet.se.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Karin Mellbourn

Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att hitta och växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds universitet. Mitt eget skrivande rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik.

Jag har ett stort intresse för människor och både mitt skrivande och arbete som pedagog utgår från en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera.

Karin Mellbourn

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
08 mar 2022 - 14 jun 2022
Ti 18:00 - 21:00
Tillfällen
8
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
32
Kurs-ID
1117963
Pris
3295 kr