Skriva roman och novell På plats/online

Plats Lund

En kurs i centrala Lund för dig som vill skriva prosa. Du lär dig grunderna i skönlitterärt skrivande och närmar dig drömmen om ett eget skrivprojekt.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Har du inte möjlighet att närvara på plats är du välkommen att följa den online. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridningen av covid-19 kvarstår vid kursstart, så kommer kursen enbart att ges online.

Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare.

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till dig som vill skriva prosa, det vill säga den typ av berättande som förekommer i romaner och noveller.

Du får arbeta med inspirerande och utmanande skrivövningar, som belyser olika berättartekniska stilgrepp som du kan ha nytta av i ditt skönlitterära skrivande.

Du lär dig och provar olika verktyg som kan vidga din ”bank” med möjliga berättelser och som du senare kan jobba vidare med i lugn och ro. Med hjälp av skönlitterära textudrag tittar vi på och diskuterar hur etablerade författare jobbar.

Under kursen hjälper vi varandra vidare i skrivandet genom att ta del av varandras texter.

Kursupplägg

Kursen är på plats samt online. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Kursen blandar teori och praktik. Genom skrivövningar, under kurstillfällena och som hemuppgift, får du prova dig fram genom grunderna i skönlitterärt skrivande. Detta kombinerar vi med kortare genomgångar i samband med våra träffar. Tillsammans läser och reflekterar vi kring både varandras och etablerade författares texter.

Under kursen går ni igenom följande moment:

  • Berättarperspektiv
  • Karaktärer
  • Dramaturgi
  • Miljöbeskrivningar
  • Gestaltning
  • Dialog
  • Intrig och tema
  • Stil
  • Genrer

Kursmaterial

Arbetet utgår från deltagarnas egna texter samt utdrag ur skönlitterära verk.

Förkunskaper

Lämplig för dig som läser mycket skönlitteratur och kanske har skrivit lite på kammaren. Här får du lära dig grunderna.

Karin Mellbourn

”Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att såväl hitta som växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds Universitet. Det egna skrivandet rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik. 

Tidigare har jag undervisat i såväl skrivande som svenska och svenska som andraspråk för olika åldersgrupper och på olika nivåer.

 Ett stort intresse för människor och en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera är en viktig drivkraft, både i skrivandet, predagogiken och vardagen. 

karin Mellbourne

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Lund

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
09 sep 2020 - 16 dec 2020
On 18:00 - 21:00
Tillfällen
8
Plats
Skomakaregatan 8, 22002 Lund
Visa på karta
Studietimmar
32
Kurs-ID
1047313
Pris
4395 kr