Fortsätt med ditt skrivande distans live

Plats Distans

Vill du fortsätta vidare med ditt skrivande? Det här är en distanskurs för dig som tidigare har gått en grundkurs i att komma igång med ditt skrivande och nu vill fördjupa det.

Boka nu

Mål

Att fördjupa ditt skrivande samt utforska och utveckla din stil och berättarröst. Du får möjlighet att arbeta med din egen skrivprocess och tillsammans med andra reflektera kring skrivande. Genom respons utvecklas du både som läsare och skribent.

Förkunskaper

Kursen är öppen för dig som har gått någon av Folkuniversitetets grundkurser eller motsvarande. 

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med ditt skrivande och genom samtal vidareutveckla både dina och andras texter. Här får du möjlighet att starta upp eller utveckla ett skrivprojekt som du är igång med.

Arbetet utgår från deltagarnas texter och behov. Du som söker är beredd att lägga tid både på att skriva och läsa hemma. Respons är en central del av kursen. Du får även verktyg för att jobba med de olika delarna av skrivprocessen.

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • syfte och mottagare
  • utveckla din stil och ton, gestaltning
  • skapa struktur och helhet i ditt projekt
  • karaktärsfördjupning
  • respons och redigering

Upplägg

Varannan lektion sker digitalt utan lärarledd träff i lärplattformen Moodle, varannan lektion sker i form av onlineträff via Zoom.

Lektion 1 - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 1
Lektion 2 - digital lektion 18.00-20.15
Lektion 3- publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 2
Lektion 4 - digital lektion 18.00-20.15
Lektion 5 - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 3
Lektion 6 - digital lektion 18.00-20.15

Inför zoomträffarna lämnar alla deltagare in en text, samt läser och förbereder respons på varandras texter. Under träffarna har vi ett textsamtal där du som deltagare får respons på dina texter av dina kurskamrater och kursledare. Om du inte har möjlighet att delta under de digitala träffarna kan du i förväg komma överens om att istället få skriftlig respons från din kursledare.

Du får mer information om Moodle i samband med kursstart.

Material

Deltagarnas egna texter. Skriftliga föreläsningar och utdrag från olika texter finns på lärplattformen.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Kursledare

Karin Mellbourn

Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att hitta och växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds universitet. Mitt eget skrivande rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik.

Jag har ett stort intresse för människor och både mitt skrivande och arbete som pedagog utgår från en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera.

Karin Mellbourn

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

kundservice.syd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
24 jun 2024 - 29 jul 2024
Måndag
Antal tillfällen
6
Första tillfället
mån 24 jun 2024 kl -
  • mån 1 jul 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 8 jul 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 15 jul 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 22 jul 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 29 jul 2024 kl 00:00 - 00:00
Studietimmar
24
Kurs-ID
408504
Pris
3650 kr