Fortsätt med ditt skrivande Distans Live

Plats Distans

Vill du fortsätta vidare med ditt skrivande? Det här är en distanskurs för dig som tidigare har gått en grundkurs i att komma igång med ditt skrivande och nu vill fördjupa det.

Boka nu

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med ditt skrivande och genom samtal vidareutveckla både dina och andras texter. Arbetet utgår från deltagarnas texter och behov. Du som söker är beredd att lägga tid både på att skriva och läsa hemma. Respons och textsamtal är en central del av kursen och du får även jobba med hur du skapar en helhet i, och färdigställer ditt projekt.

Kursen ger dig möjlighet att starta upp eller utveckla ett skrivprojekt som du är igång med.

Målsättningen är att fördjupa ditt skrivande samt utforska och utveckla din egen stil och berättarröst. Du får möjlighet att arbeta med din egen skrivprocess och tillsammans med andra reflektera kring skrivande. Genom respons utvecklas du både som läsare och skribent.

Under kursen går ni igenom följande moment:

  • syfte och mottagare
  • utveckla din stil och ton, gestaltning
  • skapa struktur och helhet i ditt projekt
  • karaktärsfördjupning
  • respons och redigering

Kursupplägg

Varannan lektion sker digitalt utan lärarledd träff i läroplattformen Moodle, varannan lektion sker i form av onlineträff via Zoom.

Lektion 1 - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 1
Lektion 2 - digital lektion 18.00-20.15
Lektion 3- publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 2
Lektion 4 - digital lektion 18.00-20.15
Lektion 5 - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 3
Lektion 6 - digital lektion 18.00-20.15

Under Zoom-träffarna sker textsamtal där du som deltagare får respons på dina texter av dina kurskamrater och kursledare. Om du inte har möjlighet att delta under de digitala träffarna kan du istället lämna in din text och få feedback från din kursledare digitalt.

Du får instruktioner och inlogg till Moodle i samband med kursstart.

Material

Utdrag från texter av olika genrer som publiceras på kursplattformen, och deltagarnas egna texter.

Förkunskaper

Kursen är öppen för dig som har gått någon av Folkuniversitetets grundkurser Kom igång med ditt skrivande, Kreativt skrivande eller motsvarande. För sökande utifrån vill vi att du skriver några rader om dig själv och berättar varför du vill gå kursen. Maila detta till kurser.syd@folkuniversitetet.se.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

 

Kursledare

Karin Mellbourn

Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att hitta och växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds universitet. Mitt eget skrivande rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik.

Jag har ett stort intresse för människor och både mitt skrivande och arbete som pedagog utgår från en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera.

Karin Mellbourn

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
4 mar 2024 - 13 maj 2024
Måndag
Antal tillfällen
6
Första tillfället
mån 4 mar 2024 kl -
  • mån 18 mar 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 1 apr 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 15 apr 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 29 apr 2024 kl 00:00 - 00:00
  • mån 13 maj 2024 kl 00:00 - 00:00
Studietimmar
24
Kurs-ID
405174
Pris
3545 kr