Fortsätt med ditt skrivande Distans Live

Plats Distans

Vill du fortsätta vidare med ditt skrivande? Det här är en distanskurs för dig som tidigare har gått en grundkurs i att komma igång med ditt skrivande och nu vill fördjupa det.

Boka kursen nu

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med ditt skrivande och genom samtal vidareutveckla både dina och andras texter.

Arbetet utgår från deltagarnas texter och behov. Du som söker är beredd att lägga tid både på att skriva och läsa hemma. Respons och textsamtal är en central del av kursen och du får även jobba med hur du skapar en helhet och färdigställer ditt projekt.

Kursen ger dig möjlighet att starta upp eller utveckla ett skrivprojekt som du är igång med.

Under kursen går ni igenom följande moment:

  • syfte och mottagare
  • utveckla din stil och ton, gestaltning
  • skapa struktur och helhet i ditt projekt
  • karaktärsfördjupning.
  • respons och redigering

Mål

Målsättningen är att fördjupa ditt skrivande samt utforska och utveckla din egen stil och berättarröst. Du får möjlighet att arbeta med din egen skrivprocess och tillsammans med andra reflektera kring skrivande. Genom respons utvecklas du både som läsare och skribent.

Arbetsformer

Tre av kursens lektioner publiceras skriftligt på lärplattformen Moodle. Tre lektioner sker i form av onlineträffar via Zoom.

6 oktober - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 1
20 oktober - digital lektion 18.30-20.45
3 november - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 2
17 november - digital lektion 18.30-20.45
1 december - publicering av skriftligt material och inlämningsuppgift 3
15 december - digital lektion 18.30-20.45

Under träffarna kommer du ha textsamtal där du som deltagare får respons på dina texter av dina kurskamrater och kursledare. Om du inte har möjlighet att delta under de digitala träffarna kan du istället lämna in din text och få feedback från din kursledare digitalt.

Du får instruktioner och inlogg i samband med kursstart.

Kursmaterial

  • Utdrag från texter av olika genrer som publiceras på kursplattformen.
  • Deltagarnas egna texter.

Förkunskaper

Önskvärt att du har ett pågående litterärt projekt eller en önskan om att påbörja ett projekt. Samt en ambition att arbeta målmedvetet med ditt skrivande.

Kursen är öppen för dig som har gått någon av Folkuniversitetets grundkurser Kom igång med ditt skrivande, Kreativt skrivande eller motsvarande. För sökande utifrån vill vi att du skriver några rader om dig själv och berättar varför du vill gå kursen. Maila detta till kurser.syd@folkuniversitetet.se.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Karin Mellbourn

Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att hitta och växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola och har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds universitet. Mitt eget skrivande rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik.

Jag har ett stort intresse för människor och både mitt skrivande och arbete som pedagog utgår från en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera.

Karin Mellbourn

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
06 okt 2022 - 15 dec 2022
On 18:30 - 20:45
Tillfällen
6
Studietimmar
24
Kurs-ID
1139298
Pris
2995 kr