Skriv boken om ditt liv På plats/online

Plats Malmö

En kurs för dig som vill sammanfatta ditt liv och din historia. Kanske vill du ge din berättelse vidare till barnbarn eller annan familj. På den här kursen i centrala Malmö får du möjlighet och verktyg för att förverkliga din dröm.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Har du inte möjlighet att närvara på plats är du välkommen att följa den online. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning.

Här kan du läsa hur vi tar vårt ansvar och vad vi förväntar oss av dig som deltagare.

Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare.

Kursinnehåll

På den här kursen använder du dina egna minnen för att skapa en eller flera texter. Du får lära dig olika övningar och ingångar för att närma dig dina minnen. Du provar att skriva i olika former och du lär dig nya berättarelement och stilistiska verktyg.

För att komma framåt i ditt skrivande får du undersöka din egen skrivprocess. Du jobbar mer med både detaljer och helhet i dina texter.

Under kursen kommer du:

  • närma dig dina minnen med hjälp av olika skrivövningar
  • utforska din egen stil och berättarröst
  • prova associativt skrivande
  • öva på olika sätt att berätta och gestalta
  • få större kunskap om textstruktur, disposition och berättarelement

Kursupplägg

Kursen är på plats samt online. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Kortare övningar som du gör på plats varvas med uppgifter att göra hemma mellan träffarna.

Under kursen kommer du läsa, lyssna och samtala kring dina egna och dina kurskamraters texter. Du får också läsa och diskutera exempel från etablerade författare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslitteratur

Dina egna texter samt texter som din kursledare delar ut under kursen.

Karin Mellbourn

”Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att såväl hitta som växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds Universitet. Det egna skrivandet rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik. 

Tidigare har jag undervisat i såväl skrivande som svenska och svenska som andraspråk för olika åldersgrupper och på olika nivåer.

 Ett stort intresse för människor och en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera är en viktig drivkraft, både i skrivandet, predagogiken och vardagen. 

karin Mellbourne

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
08 okt 2020 - 17 dec 2020
To 09:00 - 11:15
Tillfällen
6
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
18
Kurs-ID
1073153
Pris
2145 kr