Kom igång med ditt skrivande Distans

Plats Distans

Vill du komma igång att skriva men vet inte hur du ska börja? Letar du inspiration och behöver verktyg för att hitta din stil och ton? Här får du prova att både skriva, läsa och diskutera i olika stilar, format och genrer.

Boka kursen nu

Kursinnehåll

Under kursen får du genom skrivövningar, diskussioner och respons hjälp att hitta fram till ditt uttryckssätt och komma vidare med ditt skrivande.

Genom att läsa andras texter och bli läst av andra får du fler verktyg för att bearbeta dina egna texter. Skrivövningarna under kursen gör att du lär dig mer om olika genrer och stilar inom prosaskrivande.

Under kursen går ni igenom följande moment:

  • Olika ingångar till skrivandet
  • Syfte och mottagare
  • Olika typer av text – olika sätt att skriva på
  • Stil och ton
  • Struktur – att disponera en text
  • Respons och redigering
  • Att fortsätta vidare med sitt skrivande

Målgrupp

För dig som vill få verktygen att komma igång med ditt skrivande och möjlighet att utveckla din personliga stil.

Arbetsformer

Kursen är helt på distans och genomförs i den digitala plattformen Moodle (Du får ett inlogg i samband med kursstart). Det är inga fysiska träffar men 6 lektioner med olika teman.

Lektionerna publiceras skriftligt på kursplattformen Till varje tema följer textexempel och frågor att samtala kring i diskussionsforumet. Du får en skrivövning som du jobbar med mellan lektionstillfällena. I uppgiften ingår att lämna respons till övriga deltagare. För varje skrivövning får du själv respons både från kursledaren och från dina kurskamrater.

Studiematerial/Litteratur

  • Utdrag från texter av olika genrer som publiceras på kursplattformen.
  • Deltagarnas egna texter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Karin Mellbourn

”Genom att undervisa i kreativt skrivande vill jag ge förutsättningar för att såväl hitta som växa i sitt eget uttryckssätt i en inspirerande och tillåtande miljö.”

Jag har en magisterexamen i litterär gestaltning från Författarskolan vid Lunds Universitet. Det egna skrivandet rymmer både berättande prosa, poesi och essäistik. 

Tidigare har jag undervisat i såväl skrivande som svenska och svenska som andraspråk för olika åldersgrupper och på olika nivåer.

 Ett stort intresse för människor och en vilja att utforska, upptäcka och kommunicera är en viktig drivkraft, både i skrivandet, predagogiken och vardagen. 

karin Mellbourne

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
07 okt 2020 - 16 dec 2020
On -
Tillfällen
6
Studietimmar
24
Kurs-ID
1073151
Pris
2795 kr