Kurser inom presentationsteknik, information och retorik

Arbetar du med strategisk information och kommunikation och vill få fördjupade kunskaper inom något område? Vi har kurser för dig, för nybörjaren och för den nyfikne. Här finns också kurser i presentationsteknik, retorik och Våga tala-kurser.

Kurser inom presentationsteknik, information och retorik

Inspiration, lust och mod till att våga tala, samt nycklar till en lyckad presentation. Fördelarna med att kunna tala, att ha det talade ordet i sin makt, att presentera sitt budskap på ett bra sätt är odiskutabla.

Allt oftare förväntas vi tala inför grupp. Att våga ställa sig inför en grupp och tala, och att dessutom få åhörarna fängslade av vad man säger kan alltmer klassas som en ovärderlig förmåga.

Kurser inom presentationsteknik, information och retorik