Diplom i coachande metodik

Plats Karlskrona

Vill du nå längre och skapa förändring i mötet med kollegor, personal, elever eller med din chef? Vill du kommunicera mer effektivt med människor i din omgivning och med dig själv?

Boka kursen nu
Kursen är för dig som vill ta ditt självledarskap till nästa nivå och som vill få kunskap, förståelse och träning i coachande metodik som går att använda praktiskt i din tjänst eller i ditt privatliv.

Metoder

Metoderna som du använder dig av är en blandning av individuella uppgifter och gruppuppgifter. Utbildningen är en blandning av konkreta övningar, feedback, reflektion, självskattning och teori i våra lokaler. Du som deltagare alternerar mellan att agera coach, ”klient” och observatör vid simulerade coachande samtal under utbildningen. Samtalen behandlar verkliga ämnen som är angelägna för den som coachas. Det är bra att inför utbildningen fundera över områden du vill utveckla eller förändra.
Mellan träffarna genomför du coachande samtal utifrån färdigheter som vi gått igenom vid tidigare tillfälle. Reflektion och lärdomar av dessa samtal redovisas muntligt vid nästkommande tillfälle. På detta sätt förankras träningen i praktik mellan tillfällena.

Innehåll

 • Introduktion till coaching
 • Att skapa medvetenhet och perspektiv
 • Aktivt lyssnade
 • Värderingsfria och accepterande samtal
 • Öppna frågor
 • Kraftfulla frågor
 • Drivkraft och motivation
 • Att spegla, bekräfta
 • Att sätta mål
 • Att ta ansvar
 • Det svåra samtalet
 • Examination

 • Tider

  Utbildningen pågår under nio heldagar fördelade på fyra tvådagarsblock och ett endagsblock. Kurstiderna är 09:00-16:45 (sista dagen 09:00-16:00). Totalt ingår 90 studietimmar (à 45 minuter) varav 80 studietimmar är lärarledd undervisning och 10 studietimmar är avsedda till enskilda arbetsuppgifter.

  Kursdatum

  • Tor-fre 6-7/5
  • Tor-fre 20-21/5
  • Tor-fre 17-18/6
  • Tor-fre 19-20/8
  • Fre 16/9
  Observera att det är viktigt att du deltar på samtliga tillfällen. Vid frånvaro får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid mer än en dags frånvaro kontaktas Folkuniversitetet för överenskommelse om hur du kan slutföra utbildningen.
  Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra datum om situationen med den pågående pandemin kräver det. Vissa delar av utbildningen kan vid behov ske på distans via kommunikationsverktyget Zoom.

  Litteratur och material

  Litteraturlista uppdateras under våren, senast 31/3.

  Kunskap och kompetens efter avslutad utbildning

  Efter utbildningen har du fått ett kraftfullt verktyg att direkt använda i din nuvarande tjänst eller privat på ett effektivt och lämpligt sätt. Du har även flyttat fram positionen i din egen personliga utveckling. Du har kunskap om skillnaden mellan att använda coachande metodik och att arbeta som professionell coach.

  Intyg och diplom

  Intyg och diplom utfärdas efter utbildningens slut förutsatt att hela avgiften är betald och att samtliga inlämningsuppgifter inklusive diplomarbetet är inlämnade och godkända. För att få intyg och diplom måste du även ha deltagit vid samtliga tillfällen. Vid frånvaro får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid mer än en dags frånvaro behöver du kontakta Folkuniversitetet för att göra en överenskommelse om hur du ska slutföra utbildningen.

  Avgift

  Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Vid önskemål om delbetalning kontakta ansvarig administratör hos Folkuniversitetet.

  Kursledare

  Paula Gullbing

  Paula brinner för att aktivera, inspirera och utbilda grupper och individer i självledarskap och beskrivs som varm, engagerad, kunnig och med glimten i ögat. Metoderna i alla utbildningar är kreativa och inkluderande med fokus på praktiska övningar.

  Coachande samtal funkar så oerhört bra att använda oavsett vilken tjänst du har, men framförallt om ditt arbete innebär mycket samtal med människor fungerar coachande frågor för att komma ner på djupet och för att hitta vägen framåt.

  Paula Gullbing är utbildad professionell coach med över 1400 timmars erfarenhet av individuell coaching. Bland klienter återfinns ledare, chefer, elitidrottare, artister, forskare, politiker, entreprenörer och vanliga extraordinära människor som vill mer.
  Paula är beteendevetare med en fil.kand. i psykologi med fokus på organisationsutveckling, ledarskap och kultur. Dessutom är hon Certifierad Coach PCC och har 15 års erfarenhet av att stödja individer och grupper till utveckling.

  Paula har även vidareutbildningar inom mental träning, vägledningsmetodik, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI) och kreativa metoder i handledning av grupper och certifiering i personlighetverktyget MBTI.

  Paula Gulbing

  Har du frågor?

  Kontakta Gunilla Olsson

  gunilla.olsson@folkuniversitetet.se

  Tid
  06 maj 2021
  To 09:00 - 16:45
  Fr 09:00 - 16:45
  Tillfällen
  9
  Plats
  Ronnebygatan 42, 37133 Karlskrona
  Visa på karta
  Studietimmar
  90
  Kurs-ID
  1095450
  Pris
  19995 kr