Information och kommunikation 2, Distans

Plats Distans

Vi ser fram emot att välkomna dig!

Boka nu

Hos oss får du möjligheten att studera i din egen takt under den angivna studietiden. Oavsett om du vill kombinera studier med arbete, familj, träning eller andra intressen erbjuder våra flexibla kurser en perfekt lösning med tillgång till vår utbildningsplattform 24/7.
Med engagerade lärare och beprövad digital plattform säkerställer du att du får den bästa utbildningen på internet var du än befinner dig.

Gör ditt val av gymnasiekurs till något extra och börja din resa mot framtiden hos oss!
Boka en av våra distanskurser idag och upptäck friheten och möjligheterna med distansutbildning.

Gymnasiepoäng
100p

Förkunskaper
Kursen bygger på  kunskaper i Information och kommunikation 1 eller motsvarande.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

•    Olika mediers funktion och uppbyggnad samt hur olika medier används för information och kommunikation i olika sammanhang och situationer.
•    Digitala plattformar för kommunikation mellan olika användare samt hur dessa kan användas för att kommunicera med hjälp av text, bild, film eller ljud.
•    Digitala programvaror och verktyg för att söka, presentera och hantera information, däribland affärssystem för styrning och administration samt kalkyl-, logistik-, redovisnings-, och faktureringsprogram.
•    Databaser: hur de upprättas, används och underhålls.
•    Datalagring och datasäkerhet: risker för personlig integritet, risker för dataintrång till exempel hackerattacker och virus samt risker för företag och organisationer om datasäkerhetsregler inte följs till exempel avseende lösenordshantering och användning av molntjänster.
•    Elektroniska portföljer och hur de kan användas, däribland elektronisk dagbok eller loggbok.
•    Vanliga digitala program, verktyg och applikationer som används för bland annat kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering och layout.
•    Informationssökning till exempel via olika digitala söktjänster samt kritisk granskning av information.
•    Planering, organisering och genomförande av informationsinsatser med anpassning till målgrupp, kommunikationskanal och kommunikationens syfte.
•    Layout, framställning och distribution av dokument, till exempel reklamblad och instruktioner.
•    Webbaserade marknadsundersökningar inom försäljning och service.
•    Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation.
•    Ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt i samband med arbetsuppgifter inom information och kommunikation.
•    Metoder för att utvärdera arbetsuppgifter inom information och kommunikation.
•    Kundorienterad och serviceinriktad interaktion och kommunikation.

Betyg
Om en juridisk person (en organisation/företag men inte s.k. enskild firma) beställer och betalar för kursen ingår möjligheten att genomföra ett slutprov till betyg för en tilläggskostnad. Elever som läser mot betyg ska i samband med anmälan skicka in personbevis och kopia på gymnasiebetyg (eller liknande). Den juridiska personen ska skicka in en s.k. "Betygsbeställning" som man kan ladda ner från vår hemsida: Betygsbeställning
Övriga deltagare kan ansöka om prövning hos Vuxenutbildningen i en kommun och på så sätt erhålla betyg. Kontakta Vuxenutbildningen i lämplig kommun för mer information.

Kurslitteratur 
Se allmänna litteraturlistan på vår hemsida: Kurslitteratur

Kostnad
4390 kr inkl. moms. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Övrigt
Kursen startar när betalningen av kursavgiften är registrerad hos oss. OBSERVERA att det kan ta upp till två veckor innan vi ser att betalningen är gjord. Från kursstart har du sex månader på dig att avsluta kursen. Se FAQ för svar på de vanligaste frågorna.

Kursledare

Ej Fastställd

Antal tillfällen
99
Första tillfället
kl -
Studietimmar
100
Kurs-ID
307706
Pris
4490 kr