Information/kommunikation

Kurser i kommunikation och information. Olika medier och olika kanaler.

Information och kommunikation

Lär dig kommunicera på ett effektivt sätt.

Information och kommunikation