Databaser och SQL distans

Plats Distans

Är du nyfiken på databaser? Vill du få en inblick i hur kommunikationen med en databas fungerar? Då är den här kursen på distans för dig.

Boka kursen nu

All data som hanteras av digitala applikationer lagras i databaser. Det gäller resebolagens data om flygningar och biljettbokningar, Googles svar som du får när du googlar och mycket annat.

Språket som används för att kommunicera med databaser heter Structured Query Language och förkortas SQL. Det finns många olika sorters databaser men en sak det har gemensamt - de talar SQL.

Vi kommer att använda databasen MySQL på kursen. Men eftersom SQL används med de flesta databaser så kommer du att kunna använda dessa kommandon även på andra databaser som Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL som några exempel.

Mål

Du lär dig grunderna i att kommunicera med en databas med hjälp av SQL.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av programmering i allmänhet och databaser i synnerhet. Det viktigaste är att du är nyfiken på programmering och vill lära dig koda.

Förkunskaper

Du ska vara van att klippa och klistra text, hantera filer och att söka på nätet. God kunskap i engelska krävs då studiematerialet är på engelska.

Innehåll

I den här kursen kommer vi att gå igenom de fem grundläggande SQL-satserna create table, select, insert, modify och delete. Select används för att hämta data från databasen, insert används för att lagra data i database, modify används för att ändra data i databasen och delete används för att ta bort data ur databasen. Vi kommer även att lära oss skapa tabeller, join-satser och de datatyper som finns i MySQL (och de flesta databaserna). Kursen kommer också att täcka normalisering av databaser. Målet med normalisering är att det helst bara ska lagras data i en tabell utan dubbletter i andra tabeller.

Upplägg

Kursen är helt på distans och pågår i 10 veckor. Du får en uppgift per vecka och kan göra uppgiften när det passar dig under den veckan. Du kan även se de andra deltagarnas frågor och inlämningar.

Kursen kräver ett aktivt deltagande varje vecka genom självstudier, inlämningar och inlägg i forum. Kursledaren svarar på frågor och ger respons på uppgifter som lämnats in i tid.

Kursen pågår 15 november - 19 december och fortsätter efter lovet igen den 10 januari - 13 februari. Respons på sista uppgiften kommer några dagar efter slutdatumet.

Kursintyg

Om du har 75 procents närvaro kan du fråga efter Folkuniversitetets kursintyg efter kursen är avslutad.

Kursledare

Per Ek

Har du frågor?

Kontakta Maria Månsson

maria.mansson@folkuniversitetet.se

Tid
15 nov 2021 - 13 feb 2022
Tillfällen
10
Kurs-ID
1103012
Pris
1850 kr