Goda vanor i Office 365 Distans Live

Plats Distans

En distanskurs för dig som vill lära dig ett professionellt arbetssätt och 7 goda vanor i Office 365! Du får kunskap om hur du utvecklar en personlig effektivitet och en effektiv digital arbetsplats, kursen ges på distans i Teams.

Boka kursen nu

Den här kursen kommer ge dig 7 goda vanor vid informationshantering i Office 365. Vår lärare har utifrån sin expertis på Microsoft 365 och sin coachkompetens tagit fram dessa vanor vid användning av de 7 av apparna:
Teams, OneNote, Planner, Outlook, ToDo, OneDrive och SharePoint i Microsoft 365.
Du kommer lära dig grunderna för de 7 apparna, och hur de hänger ihop med varandra.
Du kommer att öva dig i att få in nyckelvanor för följande informationstyper:
internkommunikation, mejl, dokument, möten, uppgifter, ostrukturerad information så som bilder, inscannat material, ljudinspelningar.

Vi kommer använda oss av teorier från modern forskning för hur man skapar stabila vanor och utför dem på daglig basis. Över tid kommer detta att göra dig mer effektivt i ditt arbete, samt öppna upp helt nya möjligheter för dig att erövra nya arbetssätt i den digitala arbetsplatsen.

Mål

Målet är att du ska utveckla dina vanor för informationshantering genom att använda de vanligaste apparna i Office 365.

När kursen är slut kommer du att ha:

  • blivit mer bekväm med att arbeta i Office 365, både på dator och mobil.
  • lärt dig hur du ska hantera din information för att kunna ha en effektiv arbetsdag.
  • fått förståelse för hur du kan göra för att bygga nya, goda digitala vanor.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delmoment:

  • Introduktion till Microsoft 365
  • Vad är en digital arbetsplats?
  • Introduktion till mänskliga vanor och hur du skapar dina egna goda vanor
  • 7 goda vanorna för Microsoft 365 för ökad personlig effektivitet
  • Tekniska genomgångar, för konfigurering, av var och en av de appar i Office 365 som används
  • Övningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som hanterar mycket information under din arbetsdag och som upplever att du verkligen behöver få till ett strukturerat arbetssätt för dina uppgifter, dina dokument, dina möten, och annan information.

Kursupplägg/Arbetssätt

Undervisningen sker helt online i Office 365-miljö, med schemalagda träffar på onsdagar.
Inför varje träff kommer det finnas filmer som du som deltagare förväntas ta del av. Under träffarna jobbar vi praktiskt i Office 365 för att konfigurera, och träna oss på att utföra vanorna. Kursledaren kommer att ha ett coachande förhållningssätt till deltagarnas inlärning.

Kursmaterial

Studiematerial ges i form av filmer inför varje lektion.
Vi använder oss av Microsoft Teams.
Kursen kräver tillgång till Office 365 (inkl. Teams), dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.

Förkunskapskrav

Du behöver ha grundläggande kunskaper i informationshantering så som hantering av mejl, uppgifter, etc. Du bör också ha kunskaper om hur du hanterar din mobiltelefon (med installation av appar, etc.).

Magnus Fälth

Magnus jobbar som coach för Office 365 och har specialiserat sig på att hjälpa ledare att förstå sig på hur deras digitala arbetsplatsens bäst ska fungera och hur de sedan ska ta sig dit.

 Under namnet "Coach Office 365" hjälper han både ledningsgrupper och enskilda ledare att leda sina medarbetare och sig själva till ett mer effektivt användande av Office 365. Magnus har både djup teknisk kunskap om Office 365 samt är certifierad coach enligt ICF (ACC-nivå).

Magnus Fälth

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
04 nov 2020 - 16 dec 2020
On 10:00 - 11:30
Tillfällen
7
Studietimmar
14
Kurs-ID
1079467
Pris
4975 kr