Kurser i Photoshop och Lightroom

Lär dig digital bildbehandling i Photoshop eller Lightroom. Lär dig hur du retuscherar bilder, gör snygga effekter och förstärker ditt budskap. Photoshop och Lightroom används världen över av såväl professionella fotografer som kommunikatörer på informations- och marknadsavdelningar.

Kurser i Photoshop och Lightroom

Lär dig behandla dina bilder så att de förstärker ditt budskap och ditt fotografiska bildspråk. På kursen varvas praktiska övningar teori.

Lightroom används för att retuschera, justera och organisera bilder. För större ingrepp i bilden använder man Photoshop som är ett avancerat program. Därför behöver du ha goda förkunskaper i att använda datorn som arbetsredskap. Förkunskaperna är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen.

Kurser i Photoshop och Lightroom