Möjligheter med AI - online

Plats Distans

Att införa AI kan öppna stora möjligheter i en verksamhet. På den här onlinekursen lär du dig värdera möjligheter med AI, identifiera förutsättningar, planera ett införande och vad man måste tänka på inför ett AI-projekt.

Boka kursen nu

Den här kursen riktar sig till dig som ställts inför frågan om hur AI kan bidra i verksamheten. Kursen ger dig förutsättningar för att köpa och införa AI i en organisation.

Du lär dig värdera möjligheter, identifiera förutsättningar och planera ett införande och en livscykel. Utbildningen är case-baserad och kopplas till deltagarens egna förutsättningar, organisation, verksamhet. Föreläsningar varvas med personlig coaching.

Kursinnehåll

  • Vad är AI, och vad behöver jag det till?
  • Ansvar och ägandeskap?
  • Att uppfostra sitt AI
  • Kontinuerlig utveckling
  • Avveckling

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är är ledare eller chef med medarbetare som har behov av ett effektivare arbetssätt eller som är specialist med minst fem års erfarenhet av administrativt arbete.

Mål

Kursens mål är att förstå vad AI är, vilka frågor som behöver ställas innan man köper AI och vilka förberedelser som behöver ske innan man startar ett projekt.
Kursens är att likställa med en förstudie inför ett AI-projekt i en del av en organisation eller som ett strategiskt initiativ.

Arbetssätt

Kursen utgörs av föreläsningar och personlig coaching.
Kursdeltagarna förväntas skapa sitt case och utveckla det inför varje föreläsning för att på så sätt få en verklighetsnära koppling mellan AI och den dagliga verksamheten. Deltagarna förväntas spendera minst två timmar per dag på sina egna case.

Förkunskapskrav

Inga tekniska förkunskaper krävs. Dock krävs minst fem års arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet. Kursen kräver hög studiemotivation.

Kursmaterial/Litteratur

Kurslitteratur kommer meddelas vid första kurstillfället. Materialet kommer huvudsakligen att utgöras av webblänkar och vara en del i förberedelserna inför kommande tillfällen.
Material och litteratur kommer vara individuell och baserat på deltagarens case.

Kursupplägg

Kursen ges helt online i Zoom. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.
I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet.
Kursen kräver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.


Information in English


Introducing AI in an organization opens a vast range of opportunities. This course helps you understand which pitfalls to avoid and what to bear in mind when considering AI. The course is case-based, and the participants will be personally coached through their cases.

Syllabus

If you’ve ever thought about how AI can benefit your organization, this course is for you.
The course prepares you for buying and introducing AI in parts of your organization or as part of a strategic initiative throughout the entire enterprise.

You will learn how to measure and value possibilities, identify prerequisites and plan for implementing AI as well as managing the AI lifecycle. Training is case based, and built upon the participant’s own experience, organization and goals.

Course Plan

  • What is AI, and what do I need it for?
  • Responsibilities and ownership
  • Raising your AI
  • Continuous development
  • Retiring your AI

Target group

This course is targeted for leaders or professionals with a need for a more efficient workflow. A minimum of five years of experience is recommended for attaining the course.

Course Goal

To understand what AI is, which questions to address before purchasing AI and which preparations that must be made before an AI project is initialized.
The course is equal to a pre-study of an departemental introduction of AI or a strategic AI initiative.

Way of Working

The course is digital classroom-based reinforced by individual coaching. The participants are expected to build their own cases throughout the course, creating a real and actionable connection to the participant’s daily work.
As an attendees, you are expected to spend a minimum of two hours per day on developing your case.

Course Prerequisites

There are no technological prerequisites to the course. However, a minimum of five years’ of experience is recommended to benefit from the training. The course requires a high level of attendee participation.

Training Material and Literature

Course literature and material will be provided at the first lecture. The material will mainly constitute online reading and be a part of preparations for the coming lecture session. Material and literature will be individual and based on participants' cases.

Per Benteke

Det talas mycket om AI och vilken påverkan det kommer få på organisationer och samhälle. Det stämmer - när det väl är infört. Vägen dit är dock kantad av osäkerhet och denna kurs handlar om att skapa rätt förutsättningar för att köpa in AI för dig och din organisation.

Per har arbetat inom mjukvaruutveckling och tjänsteleverans sedan 2009. Parallellt med detta har han varit verksam som reservofficer. Han har varit verksam i såväl start-ups som mogna organisationer och alltid i ledande roller.

Vem är Per?

Per tycker om att omvandla visioner till verklighet, hitta människors faktiska behov och hjälpa dem att förverkliga sina ambitioner.


Per har 20 års erfarenhet inom analys och informationshantering inom mjukvaruutveckling och tjänsteleverans och har också arbetat som reservofficer. Han har arbetat med organisationer inom allt från icke-statliga till miljardföretag, bland andra Qlik, Sony, Lantmännen, 3M, Nordea, Purac och stat och kommuner.

Vision med lärandet

Pers mål är att kursdeltagarna ska nå en sådan nivå på kunskap om vad det innebär att köpa och införa AI i en organisation att de själva kan leda eller deltaga i ett sådant projekt på sin arbetsplats.

Deltagarna kommer kunna överföra utbildningen direkt på sitt dagliga arbete i och med att kursen innefattar deltagarnas egna case och förutsättningar. Detta kombineras med teoretiska moment och reflektioner.

Kursen fokuserar på momenten innan ett implementationsprojekt inom AI. Genom att förstå vilka frågor som måste besvaras och vilka förutsättningar som krävs innan ett införande kan vi få mer framgångsrika projekt.

Om man inte vet vad man ber om vet man inte vad man får.

Per Benteke

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
02 jun 2020 - 30 jun 2020
Ti 09:00 - 10:30
Tillfällen
5
Studietimmar
10
Kurs-ID
1071881
Pris
7495 kr