Föräldraskap genom adoption Distans Live

Plats Distans

Denna utbildning riktar sig till dig som står inför en adoption. Kursen ger dig breda kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt hur en adoption går till. Kursen ges på distans.

Boka nu

Kursen går söndag 10/11 samt lördag - söndag 23-24/11, kl. 09.00-16.00.

För den som vill adoptera ett barn från utlandet är det obligatoriskt att ha genomgått en föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Föräldrautbildningen är en del av adoptionsprocessen.

Innan du anmäler dig till utbildningen bör du haft telefonkontakt med familjerättsbyrån i din hemkommun.

Mål

Deltagarna ska ges kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till. Deltagarna ska kunna känna igen och vara förberedda på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och vara införstådda med var de kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå. Deltagarna ska ges möjlighet att nå insikt i de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer och göra en bedömning av sin egen förmåga och beredskap att kunna hantera dessa.

Innehåll

 • Internationell adoption
  Information om hur en adoption går till. Kännedom om lagstiftningar och konventioner som reglerar adoptioner.
 • Att bilda familj
  Om barns utveckling, behov och anknytningens betydelse. Förståelse för beteenden som kan bero på olika dysfunktioner i den tidiga ursprungsmiljön. Få insikt om vad jag som blivande förälder kan behöva reflektera över i min egen barndom.
 • Att adoptera
  Hur ett barn påverkas av att svikas tidigt i livet och adoptionstriangeln. Tillfälle ges att belysa adoptionen ur många synvinklar. Att förstå vilken påverkan ett barn får på alla som ingår i ens nätverk.
 • Vilka barn behöver en familj?
  Vilka barn är det som kan adopteras? Hälsorisker och funktionsnedsättningar som kan drabba barn till följd av brister i den tidiga miljön. Möjlighet till reflektion kring ens drömmar om ett barn.
 • Resan till barnet och tiden efter
  Att få inblick i hur mottagandet av ett barn kan gå till. Hur kan man förbereda sig? Vad man ska tänka på under den första tiden? Kännedom om vilka reaktioner som kan förekomma hos både barnet men även hos en själv under den första tiden.
 • Att bli och vara en adoptivfamilj
  Hur kan tidiga brister och separationer påverka barnet? Att lära sig tolka olika beteenden hos barn och tips om vad man kan göra.
  Möjlighet att reflektera över vad man kan göra för att vara förberedd på "det värsta". Reflektioner över vad jag själv skulle tycka vara det svåraste och var man kan söka hjälp om man känner att det behövs. Insikter i faser som alla barn går igenom, men som kan vara extra känsliga för adopterade barn.

Arbetssätt

Kursledarens genomgångar varvas med övningar och stort utrymme lämnas för diskussioner i helgrupp eller små grupper. Filmvisning och gästföreläsning förkommer också som inslag i utbildningen. Kursintyg utfärdas efter kursens slut.

Litteratur/Material

På regeringens uppdrag har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i samråd med Socialstyrelsen tagit fram ett studiematerial för föräldrautbildningen. En länk till boken hittar du här. Observera att du bör ha läst materialet till första kurstillfället.

Ladda ner utbildningsmaterialet

Vänligen observera att boken bara finns som digital version och ej i bokformat.

Kursledare

Våra kursledare har en bakgrund som beteendevetare, till exempel socionomer eller psykologer, med erfarenhet av arbete med barn- och föräldrafrågor. Kursledarna har tystnadsplikt.

Goda svenskkunskaper krävs

Det krävs att du som deltagare har goda kunskaper i svenska.

Du ska kunna förstå kursledarens muntliga presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka idéer och åsikter i ämnet i diskussion med kursledaren och övriga deltagare.

Du kan testa dina kunskaper i svenska språket via länken nedan. Du bör nå upp till nivå B2 för att kunna tillgodogöra dig innehållet på kursen samt delta i diskussionerna.

Testa dina kunskaper i svenska språket

Priset gäller per person.

 

Kursledare

Emilie Torbjörnsdotter

– Att bli förälder genom adoption innebär att bli förälder till ett barn som redan finns. Det är ett föräldraskap som ställer andra krav och utmaningar och det är intressant att få möta våra deltagare kring de här funderingarna.

Emilie arbetar till vardags med frågor som rör barn- och elevhälsa och har en gedigen kunskap om vad tidiga separationer kan innebära för ett barn och ett särskilt intresse för frågor kring anknytning och barn i behov av särskilt stöd.

Emilie Torbjörnsdotter är kursledare på Folkuniversitetet i Göteborg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Göteborg

info.gbg@folkuniversitetet.se

Kursperiod
10 nov 2024 - 24 nov 2024
Lördag, Söndag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
sön 10 nov 2024 kl 09:00-16:00
 • lör 23 nov 2024 kl 09:00 - 16:00
 • sön 24 nov 2024 kl 09:00 - 16:00
Studietimmar
21
Kurs-ID
308905
Pris
3150 kr