Föräldraskap genom adoption

Plats Borås

En obligatorisk föräldrautbildning inför adoption.

Boka kursen nu

För den som vill adoptera ett barn från utlandet är det obligatoriskt att ha genomgått en föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Föräldrautbildningen är en del av adoptionsprocessen.

Innan du anmäler dig till utbildningen bör du haft telefonkontakt med familjerättsbyrån i din hemkommun.

Kursen är en intensivkurs förlagd på tre dagar fördelat på två helger. Lördag och Söndag 1:a helgen samt Lördag nästkommande helg för att få tid till reflektion.

Mål

 • Deltagarna ska ges kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till.
 • Deltagarna ska kunna känna igen och vara förberedda på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och vara införstådda med var de kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå.
 • Deltagarna ska ges möjlighet att nå insikt i de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer och göra en bedömning av sin egen förmåga och beredskap att kunna hantera dessa.

Innehåll

 • Internationell adoption
  Information om hur en adoption går till. Kännedom om lagstiftningar och konventioner som reglerar adoptioner.

 • Att bilda familj
  Om barns utveckling, behov och anknytningens betydelse. Förståelse för beteenden som kan bero på olika dysfunktioner i den tidiga ursprungsmiljön. Få insikt om vad jag som blivande förälder kan behöva reflektera över i min egen barndom.

 • Att adoptera
  Hur ett barn påverkas av att svikas tidigt i livet och adoptionstriangeln. Tillfälle ges att belysa adoptionen ur många synvinklar. Att förstå vilken påverkan ett barn får på alla som ingår i ens nätverk.

 • Vilka barn behöver en familj?
  Vilka barn är det som kan adopteras? Hälsorisker och funktionsnedsättningar som kan drabba barn till följd av brister i den tidiga miljön. Möjlighet till reflektion kring ens drömmar om ett barn

 • Resan till barnet och tiden efter
  Att få inblick i hur mottagandet av ett barn kan gå till. Hur kan man förbereda sig? Vad man ska tänka på under den första tiden? Kännedom om vilka reaktioner som kan förekomma hos både barnet men även hos en själv under den första tiden.

 • Att bli och vara en adoptivfamilj
  Hur kan tidiga brister och separationer påverka barnet? Att lära sig tolka olika beteenden hos barn och tips om vad man kan göra.

  Möjlighet att reflektera över vad man kan göra för att vara förberedd på "det värsta". Reflektioner över vad jag själv skulle tycka vara det svåraste och var man kan söka hjälp om man känner att det behövs. Insikter i faser som alla barn går igenom, men som kan vara extra känsliga för adopterade barn.

Arbetssätt

Kursledarens genomgångar varvas med övningar och stort utrymme lämnas för diskussioner i helgrupp eller små grupper. Filmvisning och gästföreläsning förkommer också som inslag i utbildningen. Kursintyg utfärdas efter kursens slut.

Eftersom kursens upplägg är så pass intensivt är det av stor vikt att du som deltagare är väl förberedd och har gått igenom kursmaterialet så att du kan ställa frågor till ledaren och delta aktivt i diskussionerna.

Litteratur/Material

På regeringens uppdrag har Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i samråd med Socialstyrelsen tagit fram ett studiematerial för föräldrautbildningen. En länk till boken hittar du längst ner på sidan. Observera att du bör ha läst materialet innan kursstart!

Kursledare

Våra kursledare har en bakgrund som beteendevetare, t ex socionomer eller psykologer, med erfarenhet av arbete med barn- och föräldrafrågor. Kursledarna har tystnadsplikt.

Övrig information

Det krävs att du som deltagare har goda kunskaper i svenska.

Du ska kunna förstå kursledarens muntliga presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka idéer och åsikter i ämnet i diskussion med kursledaren och övriga deltagare.

Kursen hette tidigare Föräldrautbildning inför adoption.

Priset gäller per person.

Kursledare

Nina Glebe

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Borås Tel: 033-722 59 54

sandra.johannesson@folkuniversitetet.se

Tid
23 apr 2022 - 30 apr 2022
Lö 09:00 - 16:00
Sö 09:00 - 16:00
Tillfällen
3
Plats
Alingsåsvägen 6, 50438 Borås
Visa på karta
Studietimmar
27
Kurs-ID
1105573
Pris
3175 kr