Föreläsning: Musikens avstressande påverkan

Plats Helsingborg

En föreläsning med László Harmat, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, om hur musik och körsång som kulturell aktivitet kan bidra till människans välbefinnande och livskvalitet. Föreläsningen arrangeras tillsammans med Dunkers Kulturhus.

Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, diet, kognitiv träning, och socialt umgänge kan öka fysisk och psykisk hälsa. Kulturella - speciellt musikaliska - aktiviteter är intressanta i detta sammanhang, eftersom de förmedlar flera av dessa faktorer i ett format som är kostnadseffektivt, tillgängligt, och uppskattat av flertalet människor.

Musik påverkar oss på många sätt. Musikens avstressande påverkan är nyckeln till många av de positiva effekterna på vår hälsa. Till exempel kan musik sänka blodtrycket, lindra smärta, ångest och psykiska sjukdomar. Den kan också påverka vår kognitiva förmåga positivt, även i hög ålder, samt minska risken för demens. Musik kan också vara en resurs i arbetet med gruppsammanhållning och stärkande av socialt kapital. Att lyssna på musik kan även ha en dämpande effekt på våra känslor.

László Harmat, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet håller i en föreläsning om hur musik och körsång som kulturell aktivitet kan påverka vårt välbefinnande och livskvalitet. Harmat är forskare i musikpsykologi och leder forskningsprojektet “Körsång och hälsosamt åldrande: Effektivitet och bakomliggande neurala mekanismer” i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. I projektet följer man ett antal friska körsjungande personer i åldrarna 65 till 75 år under flera år. Projektet avser att utvärdera hur deltagande i körsång potentiellt främjar fysisk hälsa, emotionellt välbefinnande, socialt engagemang och kognitiva funktioner hos äldre individer.

Biljetter till arrangemanget köper du via Dunkers hemsida:

Föreläsning: Musikens avstressande påverkan

 


Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Kursledare

Laszlo Harmat

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Helsingborg

info.sydvast@folkuniversitetet.se

Kursperiod
9 maj 2023 - 9 maj 2023
Tisdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tis 9 maj 2023 kl 18:00-19:30
Plats
Kungsgatan 11, 25221 HELSINGBORG
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
402092
Pris
80 kr