Personlighet, arv och miljö

Plats Göteborg

Vill du få ökad insikt i sambanden mellan personlighet, beteende och gener? Big Five är en modell med gott vetenskapligt stöd och en språngbräda för ny kunskap om hur vi är och hur vi gör. Rätt använd kan den underlätta kommunikation och förståelse.

Boka nu

Att beskriva oss själva – och andra – i mer eller mindre fantasifulla modeller lockar. Men de flesta av dem är grundade på äldre forskning, som inte längre håller, och tar inte heller hänsyn till hur mångfacetterad en personlighet faktiskt är. 

I den här kursen tittar vi på personlighetsteori utifrån Big Five, en teori som har ett gott vetenskapligt stöd i senare års forskning. Modellen beskriver hur våra personligheter är sammansatta av en mängd olika personlighetsdrag samlade i fem grupper eller faktorer som de ofta kallas. Vi går igenom vilka dessa är, om och hur de hänger ihop med det genetiska arvet, liksom hur dessa drag kan förstärkas eller dämpas av yttre faktorer.

Mål 

Efter kursen har du ny kunskap om hur klokt det är att se individuella egenskaper i stället för att typ-indela individer. Vårt DNA påverkar ju hur vi är, inte bara hur vi ser ut. Men du har också fått en ökad självinsikt och möjlighet att förstå andra bättre. Med de insikterna kan du agera och kommunicera smartare och mera varierat beroende på situation och vem du möter. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur vi människor beter oss i olika situationer. Du vill bli bättre på att förstå dig själv och andra, antingen det är privat, på jobbet eller i en ledarsituation av något slag. Du behöver inga särskilda förkunskaper. 

Innehåll 

• Hur olika tider, tänkare och media påverkat synen på människan
• Hur synen på personlighet, arv och miljö förändrats de allra senaste åren
• Hur Big Five beskrivs och används inom forskning och test
• Hur vi kan skilja pseudovetenskap från seriös forskning och vetenskap
• Hur vårt DNA korrelerar med våra egenskaper
• Hur vi kommunicerar mera kreativt – men på olika villkor

Arbetssätt 

Vi varvar teori och praktik i enkla övningar med utrymme för frågor och reflektion.

Kursmaterial 

Kursledarens eget material och lästips
 

 

 

Kursledare

Astrid Boisen

Genom åren har jag mött många människor både i jobbet som chef och som konsult. Jag har fått pröva - och ompröva mina kunskaper om hur vi människor är och hanterar varandra. 

Den kunskap jag fick på universitetet höll -  - men många nya insikter har förändrat synen på vilka vi människor är. Vi delar 99 procent av vårt DNA med chimpanserna men den enda procenten som formar människan innehåller tre miljarder (!)  "olikheter". Så variationen är stor, väldigt stor. Jag faschineras av olikheterna som gör oss till just individer - inte förenklade typer i fyrfärg.

Hur öppna vi är för att lära känna oss själva och förstå andra och hur vi väljer att hantera den kunskapen är språngbrädan för goda och lyhörda samtal med andra.

I min kurs kommer vi att diskutera vilken nytta vi har av de allra senaste årens forskning kring Big Five, som ibland kallas FFM (Femfaktormodellen). Den är den enda modell för att beskriva personlighetsegenskaper som har ett gott stöd inom modern forskning och som används flitigt på universitetet runt om i världen. 

Kursen innehåller många små övningar för att göra innehållet lätt att förstå, men också för att ge dig en chans att utvecklas i din kommunikation. Både med dig själv och med andra!

Astrid Boisen är kursledare på Folkuniversitetet i Göteborg

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Göteborg

info.gbg@folkuniversitetet.se

Kursperiod
23 sep 2024 - 7 okt 2024
Måndag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
mån 23 sep 2024 kl 18:00-20:30
  • mån 30 sep 2024 kl 18:00 - 20:30
  • mån 7 okt 2024 kl 18:00 - 20:30
Plats
Norra Allégatan 6, 41301 GÖTEBORG
Visa på karta
Studietimmar
9
Kurs-ID
308427
Pris
1525 kr