NPF Grundkurs Distans Live

Plats Distans

I genomsnitt har tre barn i varje klass en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som till exempel autismspektrumdiagnos eller ADHD. Dessa barn kan ha stora svårigheter med bland annat koncentrationen eller sociala relationer

Boka kursen nu

Syfte

Att kunna bemöta och stötta människor med NPF på ett kunskapsbaserat sätt och med rätt verktyg är avgörande för att deras möjligheter till en välfungerande utveckling. Genom den här kursen kommer du få kunskapen, verktyg och tips för det. .

Målgrupp

För dig som träffar barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i din (yrkes)vardag och vill utveckla dina kompetenser för att bemöta och stötta dem på bästa sätt. Inga förkunskaper behövs.

Innehåll:

 • Grundläggande fakta om autism, ADHD, Tourettes syndrom och språkstörning för att få en förståelse för hur hjärnan fungerar och vilka effekter det har på individers sätt att hantera information, kommunicera och bete sig.
 • Övningar, tips och reflektion för bemötande som är baserat på kunskap. Bland annat tar vi lågaffektivt bemötande upp.
 • Övningar, verktyg och tips för att ge stöd, som kan anpassas efter individuella förutsättningar, behov och olika situationer och kontexter. Bland annat tar vi upp alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tydliggörande pedagogik.

Upplägg

Kursen består av 1 träff à 1,5 timmar per vecka i 10 veckor. Kursen är på distans och vi använder programmet Zoom. Kursen består av fakta- och erfarenhetsbaserade föredrag från kursledaren samt reflektioner, diskussioner och övningar. Reflektioner, diskussioner och övningar genomförs i helgrupp och individuellt eller i smågrupper, beroende på vad deltagaren önskar.

Ord från tidigare deltagare

 • ”Mycket givande kurs och bra lärare som såg våra behov i grupp och anpassade efter oss.”
 • ”Ett fantastiskt sätt att ge information och delger sina tankar och erfarenheter.”
 • ”Aline gör hela kursen fantastiskt bra!”
 • Kursledare

  Aline Groh

  Aline Groh har över 10 års erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med NPF i olika kontexter.

  Aline har även en akademisk utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap och lägger stor fokus på att i sina kurser använda litteratur som antingen skrivits av personer med NPF eller där de på annat sätt varit delaktiga. Idag är hon utbildare inom funktionsvariationer, delaktighet, tillgänglighet och inkludering. Hon är även projektledare i ett projekt för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism.

  Aline Groh

  Har du frågor?

  Kontakta Kundtjänst Norrköping

  info.norrkoping@folkuniversitetet.se

  Tid
  21 feb 2022 - 02 maj 2022
  Må 18:30 - 20:00
  Tillfällen
  10
  Studietimmar
  20
  Kurs-ID
  1121304
  Pris
  2000 kr