NPF fördjupande kurs - Distans Live

Plats Distans

Detta är en fördjupningskurs i Norrköping om NPF, för dig som arbetar med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Passar dig som är lärare, elevresurs, fritidsledare, behandlingsassistent eller stödassistent.

Boka kursen nu

Målgrupp

Kursen är för dig som är lärare, fritidsledare, behandlingsassistent, stödassistent eller elevresurs för personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Du behöver ha grundläggande kunskap inom NPF redan innan, då detta är en fortsättningskurs.

Mål

Människor med NFP har rätt att få stöd för att bli och vara delaktiga i samhället. Kursens mål är att ge dig goda förutsättningar för att ge detta stöd.

Syfte

  • Ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper om olika NFP och relaterade diagnoser.
  • Förmedla verktyg till att bemöta personer med NFP och stödja deras individuella utveckling.
  • Förmedla olika sätt att undvika onödiga konflikter och hantera dem som ändå uppstår.

Innehåll:

  • Genomgång och fördjupning i autismspektrumtillstånd, ADHD, Tourettes syndrom, språkstörning, dyslexi och dyskalkyli baserad på aktuell forskning
  • Intersektionellt perspektiv: kön, kulturell bakgrund, familjebakgrund och -situation.
  • Verktyg och bemötandesätt: tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, anpassad kommunikation: ritprat, seriesamtal, tecken som stöd, schema, bildstöd, anpassningar i den fysiska miljön och flexibilitet

Arbetssätt

Kursen består av kortare, informationsrika föredrag, diskussioner och övningar.

Du kommunicerar direkt med din lärare och kurskamrater precis som i ett klassrum fast via Zoom.

Vi kommer blanda klassisk undervisning med gruppdiskussioner så att deltagarna får knyta sina egna erfarenheter och tankar till kursens innehåll. Deltagarna kommer också få pröva och diskutera olika metoder och arbetssätt med varandra i små grupper.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av kursledarens egna material.

Kursledare

Aline Groh

Aline Groh är född och uppvuxen i Tyskland och flyttade 2015 till Östergötland. Med hjälp av vänner, böcker och filmer lärde hon sig snabbt svenska. Hon har en akademisk utbildning inom sociologi, psykologi och genusvetenskap och är idag egenföretagare och föreläser om främjat delaktighet för människor med funktionsvariationer.

Aline har många år pedagogisk erfarenhet från olika sammanhang, bland annat som hjälplärare på universitet. Hon är lyhörd för kursdeltagarnas önskemål och bra på att anpassa innehåll och upplägg så att alla får ut så mycket som möjligt från kursen.

Aline Groh

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst Norrköping

info.norrkoping@folkuniversitetet.se

Tid
08 nov 2021 - 27 dec 2021
Må 17:15 - 19:45
Tillfällen
8
Studietimmar
24
Kurs-ID
1105201
Pris
2150 kr