Smärta som sjukdom: Från nödvändig varningssignal till meningslös plåga

Plats Uppsala

På kurserna i medicin kan du få kunskap om allt från mediciner och läkarvård till hur vi människor fungerar och utvecklas under livet.

Den akuta smärtans primära funktion är att vara en varningssignal som får oss att undvika skador och anamma beteenden som bäst främjar läkning. Denna smärta kan förstås som ett symtom, ett tecken, på vävnadsskada. Vid långvariga smärttillstånd är dock situationen mer komplicerad. Eva Kosek kommer att berätta om hur vårt nervssystem kan börja fungera som en förstärkare av smärtsignaler vilket leder till att smärtan inte längre fungerar som en varningssignal. Hon kommer att tala om nociplastisk smärta, då smärtan inte är ett symtom utan bäst förstås som en sjukdom som leder till störd funktion av kroppsegna smärtreglerande system. Eva Kosek kommer också att förklara vad detta har för konsekvenser när det gäller behandling.

Eva Kosek är professor i klinisk smärtforskning vid Uppsala universitet och vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon är specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring och arbetar som överläkare vid Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset. Hennes forskning handlar om kroppsegna smärtreglerande system och samspelet mellan nerv- och immunsystemet vid långvarig smärta. Hon har lett en arbetsgrupp inom International Association for the Study of Pain som lanserade begreppet nociplastisk smärta, dvs tillstånd där smärtan bättre kan förstås som en sjukdom i sig, inte bara ett symtom.

Var: Stadsbiblioteket i Uppsala eller digitalt. Länk publiceras i mars.

Föreläsningen sker i samarbete med Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala. Föreläsningen genomför med ekonomiskt stöd från folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Kursperiod
4 apr 2023 - 4 apr 2023
Tisdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tis 4 apr 2023 kl 18:00-19:00
Studietimmar
1
Kurs-ID
200293
Pris
0 kr