Långvarig smärta – en folksjukdom

Plats Uppsala

En kostnadsfri föreläsning om långvarig smärta.

Cirka 20% av befolkningen uppger sig lida av någon form av långvarig smärta och bland äldre är det ännu vanligare. Dessa höga siffror säger oss att smärta ofta är en del av livet och att de flesta av oss kan drabbas periodvis. Så mycket som 5% av befolkningen uppger ett stort vårdbehov och vänder sig till sjukvården för diagnos och behandling. Smärtsymptom är bland de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård. Är smärtan tecken på något farligt? Kan jag få lindring?

Långvarig smärta ger ofta låg livskvalitet för den drabbade, och kan leda till andra problem, t. ex. oro, social isolering, sömnstörning, utmattning och nedstämdhet. Ett smärtproblem är också en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivningar och medför mycket stora direkta och indirekta kostnader för samhället, troligen mer än 100 miljarder kronor per år. Kronisk smärta är ofta svårt att bota. Ofta får vi nöja oss med lindring och med hjälp av olika metoder som lär oss strategier att hantera smärtproblemet så att det ger mindre grad av störningar i livet och minskning av lidandet.

Torsten Gordh är professor emeritus i klinisk smärtforskning vid Uppsala universitet och överläkare vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset. Han är initiativtagare till smärtkliniken på Akademiska och har varit ansvarig för verksamheten där under många år. Han är specialistkompetent i smärtlindring, anestesiologi och intensivvård.

Var: Stadsbiblioteket i Uppsala eller digitalt.

Länk: https://www.youtube.com/@VoFTV

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen. Föreläsningen sker i samarbete med Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Kursperiod
28 mar 2023 - 28 mar 2023
Tisdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tis 28 mar 2023 kl 18:00-19:00
Studietimmar
1
Kurs-ID
200291
Pris
0 kr