Kropp och själ på verkstan

Plats Uppsala

Om reservdelsmänniskan, livskvalitet och en smula Macchiarini.   

Den medicintekniska utvecklingen och transplantationsframstegen har gjort det möjligt att reparera eller ersätta inte bara skelett, ögonlinser, njurar och hjärta. Nu kommer även tekniker som kan åtgärda sviktande hjärnfunktioner. Den regenerativa medicinen har inneburit att liv kan räddas men framför allt att livskvaliteten kan förbättras hos äldre med utslitna organ. Men många av de mer avancerade teknikerna innebär nya etiska dilemman, något som också kommer att tas upp under föreläsningen. 
  
Kjell Asplund är professor emeritus i medicin vid Umeå Universitet, styrelseordförande för Socialstyrelsen och vice ordförande i Cancerfondens styrelse. Tidigare bland annat generaldirektör vid Socialstyrelsen, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och för Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 

---

Föreläsningen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala. Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Kursperiod
7 maj 2024 - 7 maj 2024
Tisdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
tis 7 maj 2024 kl 18:00-19:00
Plats
Svartbäcksgatan 17, 75320 UPPSALA
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
202874
Pris
0 kr