Nerver för närhet: om betydelsen av beröring

Plats Uppsala

En onlineföreläsning om betydelsen av beröring i tidig barndom.

Boka kursen nu

Vilken roll spelar fysisk beröring för barn under uppväxten? Hur reagerar hjärnan och nervsystemet på beröring? Ser det annorlunda ut hos det nyfödda barnet än hos vuxna? Vad händer om den fysiska närheten uteblir?

Idag visar mer och mer forskning att människan är utrustad med ett nervsystem som är designat för fysisk närhet. Trots detta samtalar vi fortfarande ganska lite kring hudkänsel som ett betydelsefullt sinne. Beröring har visat sig ge en känsla av lugn, ro och trygghet men har också en betydelsefull roll för vår sociala funktioner och när vi skapar relationer.

Syftet med denna föreläsning är att ge en tydligare bild av hur hjärnan och nervsystemet reagerar på beröring samt visa på vikten av beröring, i synnerhet för det nyfödda barnet. Föreläsningen vill också väcka tankar om hur beröring kan fortsätta vara betydelsefullt genom livet – kopplat till de första åren.

Om föreläsaren:
Helena Backlund Wasling är sjukgymnast och forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Helena gav 2019 ut boken ”Närmare – om det livsviktiga i att röra vid varandra” på Mondial förlag.

Onlineföreläsning via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare ca 1 vecka innan föreläsningen äger rum.

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien ”Vägen till föräldraskap” som belyser aktuell forskning kring fertilitet, graviditet, förlossning och anknytning.

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Linnea Thörnqvist

linnea.thornqvist@folkuniversitetet.se

Tid
21 okt 2021 - 21 okt 2021
To 18:00 - 19:00
Tillfällen
1
Studietimmar
1
Kurs-ID
1101349
Pris
0 kr