Förlossningsdepression: från molekyl till samhälle

Plats Uppsala

En onlineföreläsning om forskning kring förlossningsdepression.

Boka kursen nu

Depression är en av de sjukdomar som orsakar allra mest lidande och samhällskostnader i världen. En depression som debuterar kring graviditet eller efter förlossning drabbar mer än 10 procent av alla mödrar i Sverige och har stora negativa konsekvenser inte bara för kvinnan men även för hennes barn och familj, samt samhället i stort.

Syftet med de studier som vi leder på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet är att öka kunskapen om olika bakgrundsfaktorer, variabler kring graviditet och förlossning och neurobiologiska mekanismer som kan bidra till depression i samband med graviditet/förlossning. Detta för att sedan kunna tidigt identifiera individer med hög risk för att insjukna och föreslå anpassade förebyggande åtgärder.

Om föreläsaren:
Alkistis Skalkidou, överläkare i obstetrik och gynekologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Alkistis har studerat förlossningsdepression i mer än 15 år, och genom stora prospektiva datainsamlingar har bidragit till kartläggning av många riskfaktorer, som personligheten, genetik, hormoner och stressiga händelser. Hon leder nu Mom2B studien en app-baserad studie som har som syfte att hitta algoritmer som förutsäger vilka mammor har hög risk att drabbas efter en förlossning.

Onlineföreläsning via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare ca 1 vecka innan föreläsningen äger rum.

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien ”Vägen till föräldraskap” som belyser aktuell forskning kring fertilitet, graviditet, förlossning och anknytning.

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Linnea Thörnqvist

linnea.thornqvist@folkuniversitetet.se

Tid
06 okt 2021 - 06 okt 2021
On 18:00 - 19:00
Tillfällen
1
Studietimmar
1
Kurs-ID
1101347
Pris
0 kr