Förlossningsrädsla: vad vet vi egentligen?

Plats Uppsala

En onlineföreläsning om vad forskningen idag kan säga om förlossningsrädsla.

Boka kursen nu

Idag upplever många en rädsla för att föda barn. Rädslan kan handla om allt från att inte känna sig fysiskt eller psykiskt kapabel att föda till att känna oro över vilken hjälp man kommer få i samband med födseln.

Förlossningsrädsla kan få konsekvenser både för den gravida och för övriga familjen. Det är därför viktigt att rädslan uppmärksammas så att varje individ eller par kan få bästa möjliga stöd utifrån sina egna behov. Utifrån den forskning vi har idag vet vi en del om förlossningsrädsla, men mycket är fortfarande oklart. Syftet med denna föreläsning är därför att ge en introduktion till förlossningsrädsla och klargöra vad vi vet och vad vi inte vet.

Om föreläsarna:
Elin Ternström, barnmorska och universitetslektor/forskare vid Institutionen för Hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna.
Elisabet Rondung, psykolog och universitetslektor/forskare vid Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, Mittuniversitetet i Östersund.

Båda föreläsarna har disputerat med avhandlingar om förlossningsrädsla och är aktiva forskare inom området. De föreläser också tillsammans om förlossningsrädsla, främst för personal inom mödra- och förlossningsvård.

Onlineföreläsning via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare ca 1 vecka innan föreläsningen äger rum.

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien ”Vägen till föräldraskap” som belyser aktuell forskning kring fertilitet, graviditet, förlossning och anknytning.

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Linnea Thörnqvist

linnea.thornqvist@folkuniversitetet.se

Tid
23 sep 2021 - 23 sep 2021
To 18:00 - 19:00
Tillfällen
1
Studietimmar
1
Kurs-ID
1101338
Pris
0 kr