Barns anknytning och föräldrabeteende

Plats Uppsala

En onlineföreläsning som ger en introduktion till anknytningsteori – med fokus på vad anknytning är, vad som påverkar anknytningskvalitet och betydelsen av barns anknytningskvalitet för deras vidare utveckling.

Boka kursen nu
Föräldrabeteende, barns anknytningskvalitet, och vidare utveckling

Anknytningsteori och forskning, med fokus på centrala aspekter av barn- och omvårdarsamspel, har stor praktisk användbarhet i situationer som rör barns välmående och utveckling, föräldraskap och familjefungerande.

Teorin har också rönt stort intresse bland både föräldrar och professionella som arbetar med att stödja föräldrar och barn. Missförstånd är dock allmänt utbredda och detta leder ibland till problem i tillämpning och bidrar till föräldrastress.

Syftet med denna föreläsning är därför att ge en introduktion till grunderna i anknytningsteori, med fokus på vad anknytning är, vad som påverkar anknytningskvalitet och betydelsen av barns anknytningskvalitet för deras vidare utveckling.

Om föreläsaren:
Tommie Forslund, psykolog och forskare i utvecklingspsykologi vid Psykologiska institutionen, på Stockholms universitet och SUF-kunskapscentrum, Region Uppsala.

Tommie har precis avslutat arbetet med koordineringen av ett internationellt konsensusyttrande om anknytningsteori tillsammans med ett 70-tal forskare. Han är aktuell med att ge ut en antologi om anknytningsteori tillsammans med Robbie Duschinsky vid Cambridge University.

Onlineföreläsning via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare ca 1 vecka innan föreläsningen äger rum.

Föreläsningen är en del av föreläsningsserien ”Vägen till föräldraskap” som belyser aktuell forskning kring fertilitet, graviditet, förlossning och anknytning. Föreläsningen är den sista i serien för denna termin. De andra föreläsningarna hittar du på länken nedan.

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta Linnea Thörnqvist

linnea.thornqvist@folkuniversitetet.se

Tid
18 maj 2021 - 18 maj 2021
Ti 18:00 - 19:15
Tillfällen
1
Plats
Online, 75323 Uppsala
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
1094728
Pris
0 kr