Nätjournaler med patientåtkomst...

Plats Uddevalla

hur påverkas läkarnas yrkesutövning, profession och patientrelation?

Boka kursen nu
Det finns stora förhoppningar om att digitaliseringen av arbetslivet ska leda till en rad positiva konsekvenser för samhället och inte minst inom den offentliga sektorn.

Den av regeringen tillsatta Digitaliseringskommissionen har exempelvis hävdat att den pågående digitaliseringen kommer att medföra en mer effektiv offentlig sektor, leda till bättre välfärdstjänster, underlätta kontroll, ökad insyn och göra medborgares mer delaktiga.

Politiska löften om mer transparens, tillsyn och deltagande har dock också setts som en del av ett ökat ifrågasättande av det professionella omdömet vilket skapat spänningar bland de yrkesgrupper som förväntas öppna upp sina professionella domäner.

Den så kallade Journalen via nätet där patienter numera kan ta del av journalinformation via inloggning på 1177.se kan sägas sammanfatta dessa politiska ambitioner, medborgerliga löften och professions-spänningar.

Under denna föreläsning kommer fil. dr Jesper Petersson, lektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap – Göteborgs universitet, redogöra för forskningsrön utifrån läkare-perspektivet på att göra journalinformation lättillgänglig för patienter. Forskningen baseras på det pågående forskningsprojektet Nätjournaler med patientåtkomst: hur påverkas läkares yrkesutövning, profession och patientrelation?

Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan krävs.

Med reservation för ändringar.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
01 mar 2022 - 01 mar 2022
Ti 18:00 - 19:00
Tillfällen
1
Plats
Museigatan 1, 45119 Uddevalla
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
1130994
Pris
0 kr