Samtalsgrupp: FROPP Intresseanmälan

Plats Distans

Är du kvinna över 20 år och har eller har haft en ätstörning? Känner du behovet att samtala med andra i liknande situation? Här erbjuds du en plats i ett tryggt forum, live och på distans.

Under våren 2022 startar vi åter den digitala samtalsgruppen för kvinnor över 20 år och som har en ätstörning eller någon gång i livet har haft en ätstörning (behöver inte vara eller varit diagnosticerad). Gruppen kallar vi FROPP och det står för fri i kropp och knopp.

Nu tar vi emot intresseanmälningar och du anmäler ditt intresse till cirkelledaren, vars adress du finner längst ned på denna sida. Träffarna sker digitalt vilket gör det möjligt för deltagare från hela landet och de som bor ute på landsbygden att delta.

Syfte

Syftet med gruppen är att få träffa andra i ett forum där en känner sig trygg att dela med sig av det som känns svårt och få stöttning i det. Riktningen är framåt.
Alla i gruppen har eller har haft en ätstörning. Att dela med sig av hur ätstörningen påverkar och har påverkat ens liv kan vara väldigt svårt, därför är det viktigt att det som sägs i gruppen stannar där.

Fokus i gruppen är att gå mot ett friskare och framför allt psykiskt friare liv. I gruppen lyssnar vi med respekt, dömer inte andra, accepterar olikheter och känner igen oss i varandras berättelser.

Det är viktigt att veta att det inte är något krav på att man ska vara diagnosticerad med en ätstörning för att få vara med i gruppen. Detta eftersom många som lider av en ätstörning eller har en problematisk relation till sin kropp, vikt och mat ofta lider i ensamhet.

Cirkelledaren

Gruppen startades 2021 och leds av Elin, som själv tidigare haft en ätstörning och är utbildad socialpedagog. "Idén till gruppen kom fram då jag själv kände att jag hade behövt någon när jag hade min ätstörning att prata med som själv hade egen erfarenhet och som lättare kunde förstå mig och min situation. Även efter min ätstörning känner jag fortfarande av behovet. Jag tycker det är viktigt att andra där ute ska ha tillgång till någon att prata med, en som vet hur det är med ångesten och hur ätstörningen påverkar ens liv. Viktigt är att veta att vi tillsammans i gruppen ska stärka varandra, att man ska få känna sig fri att vara den man är och vill vara, kunna stärka sin självkänsla och känna sig trygg i sin kropp".

Viktig information

Risk för återfall i ätstörning och ätstörningstankar finns också vid eller efter graviditet, stressiga perioder, svåra händelser i livet eller nya utmaningar. Tillsammans i gruppen stöttar vi varandra i att få en sundare inställning till sig själv, livet, sin kropp och maten! Det är viktigt att förstå att denna grupp inte ersätter behandling eller annat samtalsstöd. Det är fortfarande viktigt att söka professionell hjälp om man lider av en ätstörning.

Vi är medvetna om att det kan det kan kännas väldigt jobbigt och krävas stort mod för att våga skicka iväg mejlet. Du som känner att du behöver gruppen – hoppas du hör av dig! Det är helt okej att höra av dig för att ställa frågor om gruppen, bara känna av läget eller om du vill anmäla dig till gruppen. Ingen får veta att du har mejlat eller anmält dig till gruppen.

Anmälan

För att anmäla dig till gruppen eller ställa frågor kontaktar du samtalsledare och cirkelledare Elin, enligt adress nedan.

Kursledare

Elin Åslund

Har du frågor?

Kontakta Elin Åslund

elin.aslund@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
To 19:00 - 20:30
Tillfällen
7
Studietimmar
14
Kurs-ID
1136962
Pris
0 kr