NPF Fördjupning Intensivkurs

Plats Distans

I genomsnitt har tre barn i varje klass en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som till exempel autismspektrumdiagnos eller ADHD. Dessa barn kan ha stora svårigheter med bland annat koncentrationen eller sociala relationer

Boka kursen nu

Syfte

Att kunna bemöta och stötta människor med NPF på ett kunskapsbaserat sätt och med rätt verktyg är avgörande för att deras möjligheter till en positiv utveckling. Genom den här kursen kommer du utveckla och fördjupa dina kompetenser och få en förståelse för hur vi genom förändringar på individ- och samhällsnivå kan skapa bättre förutsättningar för personer med NPF.

Målgrupp

För dig som träffar barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i din yrkesvardag och är nyfiken på hur man kan förbättra livssituationen för personer med NPF. Förkunskaper om NPF behövs.

Innehåll

 • fördjupande information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och neurodiversitet. Bland annat fokuserar vi på den centrala rollen som hyper- och hyposensitivitet spelar.
 • Vi utgår från ett bio-psyko-socialt perspektiv och tittar på biologiska, psykologiska och sociala aspekter.
 • Vi intar även ett intersektionellt perspektiv för att få en förståelse för hur funktionssätt, kön, klass, bakgrund med mera samverkar.
 • Gemensamma reflektion för hur vi genom förändringar på individ- och samhällsnivå kan skapa bättre förutsättningar för personer med NPF.

Upplägg

Det här är en helgkurs. I kursen blandas fakta och forskningsbaserad kunskap med gemensamma reflektioner över erfarenheter och konkreta övningar. Reflektioner, diskussioner och övningar genomförs i helgrupp och individuellt eller i smågrupper, beroende på vad deltagaren önskar.

Ord från tidigare deltagare

 • ”väldigt givande och lärorik”
 • ”Jag är imponerad av din djupa kunskap och hur du förmedlar den!”
 • ”Du har verkligen en strålande begåvning för ödmjukt inkluderande lärande och är så beundransvärt påläst.”
 • Om kursledaren:

  • Aline Groh har över 10 års erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med NPF i olika kontexter. Hon har även en akademisk utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap och lägger stor fokus på att i sina kurser använda litteratur som är antingen skrivit själv av personer med NPF eller där de på annat sätt varit delaktiga. Idag är hon utbildare inom funktionsvariationer, delaktighet, tillgänglighet och inkludering. Hon är även projektledare i ett projekt för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism.

  Detta är en intensivkurs som hålls på plats i våra lokaler i Linköping under en helg.

  Kursledare

  Aline Groh

  Aline Groh har över 10 års erfarenhet av att arbeta med barn, unga och vuxna med NPF i olika kontexter.

  Aline har även en akademisk utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap och lägger stor fokus på att i sina kurser använda litteratur som antingen skrivits av personer med NPF eller där de på annat sätt varit delaktiga. Idag är hon utbildare inom funktionsvariationer, delaktighet, tillgänglighet och inkludering. Hon är även projektledare i ett projekt för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism.

  Aline Groh

  Har du frågor?

  Kontakta Kundtjänst Norrköping

  info.norrkoping@folkuniversitetet.se

  Tid
  26 nov 2022 - 27 nov 2022
  Lö 09:30 - 15:30
  Sö 09:30 - 15:30
  Tillfällen
  2
  Plats
  S:t Persgatan 95, 60233 Norrköping
  Visa på karta
  Studietimmar
  13
  Kurs-ID
  1136246
  Pris
  2000 kr