Tittarcirkel

Plats Örebro

För att delta i denna studiecirkel krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet.

Boka kursen nu

Före träffarna ser vi en film på bio, som vi bestämt vid föregående sammankomst. Under träffarna delger vi varandra våra intryck och upplevelser och samtalar om detta.
Vår cirkelkoordinator väljer första filmen vi skall se och förbereder ett fördjupande material om den. Under de följande träffarna kommer denna förberedelse att fördelas ut bland villiga cirkeldeltagare som sedan leder samtalet tillsammans med vår cirkelkoordinator,

För information om tittarcirkeln, kontakta Bengt Sjödin, 0703-35 71 40 eller bengtemil.sjodin@gmail.com

Kursledare

Bengt Sjödin

Tid
22 sep 2022 - 08 dec 2022
To 14:00 - 15:45
Tillfällen
5
Plats
Drottninggatan 38, 70223 Örebro
Visa på karta
Studietimmar
10
Kurs-ID
1144753
Pris
200 kr