Diplomerad Inköpare och upphandlare

Plats Stockholm

Diplomerad Inköpare ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Under en termin får du lära dig att göra affärsmässiga inköp inom näringslivssektorn.

Boka nu

Just nu 10% sista minuten rabatt på den ordinarie kursavgiften. Tidigare avgift 24950kr, ny avgift efter avdragen rabatt 22455kr. Obs! Gäller endast nya bokningar.

Inköpare finns i samtliga branscher. Att kombinera ditt ordinarie yrkeskunnande med inköpskompetens gör dig därför attraktivare på arbetsmarknaden.

I momenten varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgångar. Undervisningen pågår under en termin som avslutas med ett diplomarbete. Observera utbildningen behandlar inte inköp inom offentlig sektor.

Avgift

Avgiften hanteras av vår samarbetspartner Walley om du betalar kursavgiften som privatperson. Betalas kursavgiften via ett företag hanteras betalningen direkt av Folkuniversitetet i sin helhet.

Avbokning

SE här för avbokningsregler och anmälningsvillkorDet är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig. Avbokning av kursen görs till Folkuniversitetet.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att göra effektiva och affärsmässiga inköp inom näringslivssektorn.

Förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig primärt till dig som idag har inga eller grundläggande kunskaper om inköp och i framtiden vill arbeta med inköpsrelaterade uppgifter inom näringslivssektorn och i framtiden vill arbeta som inköpare inom näringslivssektorn.

Innehåll

Utbildningen består av fem olika delkurser samt ett diplomarbete.

Affärsmässiga inköp

Detta delmoment är grundläggande kurs i inköp och ger dig en praktisk förståelse hur du bör arbeta med inköp i ditt företag utifrån olika perspektiv. Inom området Hållbara inköp ges exempel på stöd, s.k. hållbarhetskriterier, som hjälper inköpare att köpa in varor och tjänster som är mer hållbara ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Internationella inköp, där affärskulturella aspekter på inköpsarbete, då företag från andra affärskulturer medverkar, behandlas.

Affärsekonomi i inköpsarbetet

Här får du en förståelse för sambandet mellan en organisations ekonomi och inköpsarbetet. Du får även kunskaper för att kunna avgöra vilka inköp som är mest fördelaktiga för företaget.

Affärsjuridik

Denna kurs ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom den affärsjuridik som är kopplad till inköp. Utöver avtalsrätt och köprätt går vi igenom hur juridiken kan användas för att förebygga tvister och översiktligt vad det finns för alternativ att lösa en tvist.

Förhandlingsteknik

I momentet får du lära dig förhållningssätt till leverantörer och praktiskt agerande i förhandlingslägen. Likaså de faktorer som starkast påverkar resultatet och som skiljer avslag från avslut.

Diplomarbete

Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under detta får du tillfälle att praktiskt använda teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under utbildningen. För att få godkänt visar du att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Undervisning och upplägg

Föreläsningar och diskussioner varvas med varandra. Omfattningen är totalt 96 studietimmar (1 studietimme=45 min). Utbildningen kräver självstudier, ungefär 6 timmar mellan kurstillfällena. Utbildningens studietakt motsvarar 30% av heltidsstudier.

Diplom

Diplom utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som:

 • Varit närvarande minst 75% av tiden.
 • Att hela avgiften är betald.
 • Efter lägst betyget godkänt på såväl varje moment liksom som på diplomarbetet.

Diplomeringen styrker din kompetens och innebär att du genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens mål.

Litteratur och material

Litteraturen till Affärsekonomi meddelas inför kursstart och ingår ej i kursavgiften. Övrig Kompendier/studiematerial ingår i övriga delmoment.

Möt Lennart Borghagen, klicka på länken nedan!

Möt Lennart Borghagen

Kursledare

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och föreläser som huvudlärare på Diplomerad Inköpare. Lennart leder och genomför utbildningar i upphandling/inköp och förhandlingar inom näringsliv och offentlig förvaltning både i Sverige och utomlands.

Lennart har lång erfarenhet av affärsverksamhet, bland annat har han tidigare varit inköpsdirektör, och kan förmedla sina kunskaper och erfarenheter på ett praktiskt strukturerat och pedagogiskt sätt.

Lennart Borghagen

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
21 mar 2023 - 7 sep 2023
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
24
Första tillfället
tis 21 mar 2023 kl 18:00-21:15
 • tor 23 mar 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 28 mar 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 30 mar 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 4 apr 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 18 apr 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 20 apr 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 25 apr 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 27 apr 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 2 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 4 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 9 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 11 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 16 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 23 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 25 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 30 maj 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 1 jun 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 22 aug 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 24 aug 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 29 aug 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 31 aug 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tis 5 sep 2023 kl 18:00 - 21:15
 • tor 7 sep 2023 kl 18:00 - 21:15
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
96
Kurs-ID
101228
Pris
22455 kr