Diplomerad e-handlare - Distans Live

Plats Distans

Detta är kursen för dig som vill få större förståelse för e-handel, webbpsykologi och användarbeteende. Du lär dig flödet i e-handel, hur webbsidor är uppbyggda samt hur du genom omvärldsbevakning ligger steget före på marknaden.

Boka kursen nu

Kursen pågår mellan 2022-02-08 till 2022-08-23, 24 veckor totalt med uppehåll under sommaren. Träffar kommer att ske på tisdagar. Deltagare får ett mer specificerat schema i anslutning till kursstart.

Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill vässa de färdigheter som krävs i att upprätta och administrera en e-handel av ett företag.

Mål
Efter avslutad utbildning ska du bland annat ha kunskap om och färdighet i:

  • självständigt lösa vissa problem och åtgärda fel, uppdatera webbsidor utifrån CMS, analysera en sajt utifrån användarvänlighet, användarbeteende och webbpsykologi, konstruera och bedöma värdet i marknadsanalyser och utifrån omvärldsbevakning fatta relevanta och ansvarsfulla beslut
  • hur e-handeln är uppbyggd (CMS och PIM)
  • vanligt förekommande CMS-system och e-handelsplattformar
  • hur användarbarhet, UX och UI påverkar konverteringen
  • uppdatera webbsidor utifrån CMS
  • framställa och bearbeta behovs- och konkurrentanalyser

Kursinnehåll

  • e-handelns villkor, historia, utveckling, nuläge och trender, köpflödet och olika betalningslösningar
  • vanligt förekommande CMS-system och e-handelsplattformar
  • hur användarbarhet, UX och UI påverkar konverteringen
  • marknadsföring

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i kurspriset. Vid kursstart får du information om vilken litteratur som kommer att användas.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Intyg och diplom

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
08 feb 2022
Ti 18:00 - 21:15
Tillfällen
24
Studietimmar
96
Kurs-ID
1116305
Pris
19500 kr