Diplomerad inköpsanalytiker - Distans Live

Plats Distans

Är du intresserad av ekonomi och strategi inom affärsverksamheter? I denna kurs får du kunskap om affärssystem, inköpsmönster samt affärsplaner som passar just din verksamhet.

Boka kursen nu

Kursen ges Distans Live och du kommunicerar direkt med lärare och kursdeltagare precis som i klassrummet.

Kursen pågår mellan 2022-02-09 till 2022-08-24, 24 veckor totalt med uppehåll under sommaren. Träffar kommer att ske på onsdagar. Deltagare får ett mer specificerat schema i anslutning till kursstart.

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill komma vidare i din karriär och vill få kunskap och förståelse för inköps-, upphandlings- och logistikprocessen. Du har sedan tidigare relevant erfarenhet för att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen.

Mål

Efter avslutad utbildning ska du bland annat ha kunskap om och färdighet i:

 • Strategiskt inköp, kategoristyrning och att kunna jobba med spendanalyser
 • Omvärldsbevakning och förståelse för hur politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och juridiska faktorer kan påverka verksamheten och inköpsfunktionen
 • Power BI och Power Pivot
 • Om Block-chain, RPA och AI
 • Att självständigt kunna genomföra djuplodande inköpsanalyser samt presentera och kommunicera genomförd inköpsanalys för att kunna implementera eventuella förändringar i verksamheten.
 • Att självständigt kunna genomföra djuplodande inköpsanalyser för att kunna bygga businesscase som kan presenteras och kommuniceras ut till verksamheten.
 • Att självständigt kunna identifiera nya digitala lösningar som kan effektivisa inköpsfunktionen och organisationen.

Kursinnehåll

 • Digitalisering
 • Ekonomi och affärssystem
 • Ekonomi och affärssystem
 • Inköpsanalys och datamängdshantering
 • Project and change management

Arbetssätt

I utbildningen varvas teoretiska avsnitt med praktiskt arbete. Mellan lektionspassen läser du litteratur och gör övningar för att befästa dina kunskaper. För att bli diplomerad krävs att du har minst 75% närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgiften.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i kurspriset. Vid kursstart får du information om vilken litteratur som kommer att användas.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Intyg och diplom

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Om du uppfyller dessa grundläggande krav och dessutom har godkända resultat på samtliga moment (tentor och diplomarbete) får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär således att du genomgått utbildningen med godkända resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
09 feb 2022
On 18:00 - 21:15
Tillfällen
24
Studietimmar
96
Kurs-ID
1116295
Pris
19500 kr