Diplomerad Inköpare - Distans Live

Plats Distans

Diplomerad Inköpare ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Under en termin får du lära dig att göra affärsmässiga inköp inom näringslivssektorn.

Boka kursen nu

OBS! Utbildningen kommer att bedrivas helt på distans via Microsoft Teams eller Zoom.

Inköpare finns i samtliga branscher. Att kombinera ditt ordinarie yrkeskunnande med inköpskompetens gör dig därför attraktivare på arbetsmarknaden.

I momenten varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgångar. Undervisningen pågår under en termin som avslutas med ett diplomarbete. Observera utbildningen behandlar inte inköp inom offentlig sektor.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att göra effektiva och affärsmässiga inköp inom näringslivssektorn.

Innehåll

Utbildningen består av fem olika delkurser samt ett diplomarbete.
  • Affärsmässiga inköp
  • Affärsekonomi i inköpsarbetet
  • Affärsjuridik
  • Förhandlingsteknik
  • Diplomarbete

Affärsmässiga inköp

Detta delmoment är grundläggande kurs i inköp och ger dig en praktisk förståelse hur du bör arbeta med inköp i ditt företag.

Affärsekonomi i inköpsarbetet

Här får du en förståelse för sambandet mellan en organisations ekonomi och inköpsarbetet. Du får även kunskaper för att kunna avgöra vilka inköp som är mest fördelaktiga för företaget.

Affärsjuridik

Denna kurs ger dig praktiska och teoretiska kunskaper inom den affärsjuridik som är kopplad till inköp. Utöver avtalsrätt och köprätt går vi igenom hur juridiken kan användas för att förebygga tvister och översiktligt vad det finns för alternativ att lösa en tvist.

Förhandlingsteknik

I momentet får du lära dig förhållningssätt till leverantörer och praktiskt agerande i förhandlingslägen. Likaså de faktorer som starkast påverkar resultatet och som skiljer avslag från avslut.

Diplomarbete

Som avslutning på utbildningen genomför du ett diplomarbete. Under detta får du tillfälle att praktiskt använda teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under utbildningen. För att få godkänt visar du att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Litteratur och material

Litteraturen till Affärsekonomi meddelas inför kursstart och ingår ej i kursavgiften. Övrig Kompendier/studiematerial ingår i övriga delmoment.

Diplom

Efter minst 75% närvaro på kursen, fullt betalda kursavgift och godkänt resultat på diplomarbetet får du ett diplom som styrker din kompetens. Diplomeringen innebär att du genomgått utbildningen med godkänt resultat och visat att du tillgodogjort dig utbildningens syfte.

Avgift Betalning av kursavgiften hanteras i sin helhet av vår samarbetspartner Collector Bank. Vid mottagande av betalningsinformation från Collector Bank kommer de olika alternativen för betalning som erbjuds att visas.

Förkunskapskrav

Utbildningen vänder sig primärt till dig som idag har inga eller grundläggande kunskaper om inköp och i framtiden vill arbeta som inköpare inom näringslivssektorn. och i framtiden vill arbeta som inköpare inom näringslivssektorn.

Avbokning

Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan.

Kursledare

Lennart Borghagen

Lennart Borghagen är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och föreläser som huvudlärare på Diplomerad Inköpare. Lennart leder och genomför utbildningar i upphandling/inköp och förhandlingar inom näringsliv och offentlig förvaltning både i Sverige och utomlands.

Lennart har lång erfarenhet av affärsverksamhet, bland annat har han tidigare varit inköpsdirektör, och kan förmedla sina kunskaper och erfarenheter på ett praktiskt strukturerat och pedagogiskt sätt.

Lennart Borghagen

Jonas Tottie-Håkansson

Jonas Tottie-Håkansson är civilekonom, utbildad på Stockholms Universitet och föreläser på flera olika ekonomikurser och längre utbildningar. Han har lång erfarenhet av vuxenutbildning och har tidigare undervisat inom ekonomi, juridik och matematik på olika komvux i Stockholm. Jonas driver sedan 1994 även flera företag och arbetar som konsult inom ekonomi.

Jonas Tottie-Håkansson

Marie Bråberg

Marie Bråberg är jur.kand med mångårig erfarenhet av olika utbildningsuppdrag. Hon har erfarenhet från finansbolag, arbetat som vd för inkassobolag och även ett flertal år på advokatbyrå. Författare och faktagranskare till juridisk litteratur och ser som sin stora uppgift att göra juridiken lättförstålig och verklighetsförankrad.

Hon har ca 20 års erfarenhet av undervisning framförallt inom de civilrättsliga ämnena. Hon arbetar med ett flertal YH utbildningar och ansvarar även för utbildningen i en rikstäckande branschorganisation för kredit -och inkassobolag. Hon är flitigt anlitad som moderator och föreläsare utöver sina utbildningsuppdrag. Marie har haft ett flertal utbildningsuppdrag för Folkuniversitetet men undervisar nu framförallt på utbildningen Diplomerad Inköpare.

Marie Bråberg

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
29 mar 2022 - 13 sep 2022
Ti 17:00 - 20:15
To 17:00 - 20:15
Tillfällen
24
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
96
Kurs-ID
1112685
Pris
24950 kr