Företagets ekonomi - helhet, begrepp,samband

Plats Stockholm

Vill du lära dig grunderna inom ekonomi och förstå de ekonomiska sambanden i ett företag? Kursen ger dig en helhetsbild och kunskaper att föra ekonomiska resonemang och ta ekonomiska beslut i ett företag eller projekt.

Boka kursen nu

Kursen finns även på dagtid, se länk längst ned.

Du lär dig bland annat:

 • Hur ekonomin i ett företag hänger ihop - från teori till praktik, och från planering, budgetering och kalkylering till resultat
 • Att kommunicera effektivt med ekonomiavdelningar och chefer genom att behärska ekonomiska begrepp och terminologi
 • Att bedöma ett företags lönsamhet och finansiella ställning
 • Att styra en verksamhet eller ett projekt genom budgetering

  Du får öva på bland annat:

 • Att fatta lämpliga och lönsamma beslut med hjälp av kalkyler
 • Att skapa och analysera resultat- och balansräkningar
 • Att upprätta enkla budgetar

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper i ekonomi krävs.

  Målgrupp

  Denna kurs passar alla som behöver skaffa eller fräscha upp ekonomiska kunskaper, bli bättre på att kommunicera professionellt om ekonomi och bli bekväma med att arbeta med ekonomiska beslut och uppgifter. Exempelvis dig som vill avancera eller förbereder dig för en ny arbetsroll. Kursen är också lämplig för dig som är eller planerar att bli egen företagare.

  Innehåll

  Introduktion ekonomi
  • Hur allt hänger ihop? Företagsekonomi, ekonomistyrning och lönsamma beslut. Förstå den ekonomiska gången i företaget - från order till bokföring och bokslut.


  Ekonomiska rapporter

  • Lär dig att läsa, tolka och förstå de ekonomiska rapporter där företagets ekonomi redovisas som resultaträkning, balansräkning och årsredovisning. Vad säger dessa rapporter egentligen?


  Nyckeltal för att bedöma ett företags ekonomiska ställning och styra verksamheten

  • Nyckeltal – introduktion och användning
  • Resultat och kassaflöde – att bedöma företagets lönsamhet och likvida ställning
  • Nyckeltal för att beräkna lönsamhet
  • Så bevakar du företagets betalningsförmåga
  • Icke-finansiell analys - andra faktorer än ekonomin som är viktiga att ta i beaktning vid bedömning av värdet i en verksamhet

  Kalkyler för att fatta rätt ekonomiska beslut

  • Att använda kalkyler för beslut
  • Olika typer av kalkyler och när man använder dem tex bidragskalkyl och självkostnadskalkyl
  • Lär dig göra kalkyler och att presentera dem
  • Efterkalkyl – vilken är nyttan?
  • Prissättning
  • Resultatplanering


  Kapital och finansiering

  • Vad är företagets kapital? Olika typer av kapital - humankapital, strukturkapital, realkapital etc
  • Hur använder företaget sitt kapital på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt?
  • Hur finansiera företaget - intern och extern finansiering


  Budget

  • Budgeten som verktyg
  • Försäljningsbudget, investeringsbudget, projektbudget… Lär dig om olika budgettyper och när du använder dem
  • Så gör du en budget på ett effektivt och enkelt sätt
  • Likviditetsbudget – vikten av att planera företagets betalningsförmåga

  Kursupplägg

  Kursen varvar teori och övningar. Hemuppgift ges mellan gångerna, tex att göra en nyckeltalsanalys. Deltagarantalet i gruppen är begränsat till 14 personer.

  Material

  Läraren tillhandahåller material.

  Lokal

  Kursen går i våra egna lokaler vid Kungstensgatan 45r.

  . Citat från tidigare kursdeltagare
  "En entusiasmerande samt härlig lärare!"
  "Jättebra lärare"

 • Kursledare

  Elisabeth Carlberg

  Elisabeth Carlberg är civilekonom med lång erfarenhet som affärsutvecklare och konsult åt tillväxtföretag. Hon är särskilt intresserad av vad som gör företag lönsamma och framgångsrika.

  Som lärare gör hon den ekonomiska teorin konkret och levande.

  "Målet när jag undervisar är att deltagarna verkligen ska förstå ekonomiområdet, som vad balans- och resultaträkningen egentligen säger om en verksamhet. Direkt efter kursen ska man kunna tillämpa kunskaperna praktiskt, till exempel förstå en årsredovisning, göra prissättning och enklare bedömningar av olika verksamheter. Mitt övergripande syfte med att undervisa inom ekonomi är att hjälpa individer såväl som företag att fatta bättre ekonomiska beslut. Idag arbetar man på ett helt annat sätt än för tio år sen, allt är mer decentraliserat och det krävs mer och mer av de anställda att de ska ta ett helhetsansvar där ekonomi blir ett naturligt inslag i arbetsrollen."

  Elisabeth Carlberg

  Har du frågor?

  Kontakta Kundtjänst i Stockholm

  direkt@folkuniversitetet.se

  Tid
  18 okt 2022 - 29 nov 2022
  Ti 17:30 - 20:45
  Tillfällen
  6
  Plats
  Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
  Visa på karta
  Studietimmar
  24
  Kurs-ID
  1142576
  Pris
  6375 kr