Företagsekonomi

Plats Kristianstad

En kurs i företagsekonomins grunder för dig som vill bli insatt i ekonomiskt tänkande, kunna läsa rapporter och förstå ekonomiska samband.

Boka kursen nu

Företagsekonomi grund är avsedd för Dig som driver, som just har startat, som tänker starta eget företag eller för Dig som allmänt vill skaffa Dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi.
Kursen lämpar sig alltså, både för den som allmänt vill skaffa sig grundläggande kunskaper i företagsekonomi och för den som vill ha en stabil plattform som utgångspunkt för fördjupade studier.

Kursinnehåll

Kursen tar bland annat upp följande:
  • Företaget och dess omvärld
  • Intressenter och mål
  • Affärsidé
  • Organisation
  • Planering
  • Ekonomiska begrepp och samband
  • Marknadsföring
  • Kostnads- och intäktsanalys
  • Ekonomistyrning

Mål

Efter genomgången kurs ska du kunna arbeta med och förstå det löpande arbetet med att driva ett mindre företag och som underlag för beslutsfattande.

Kurslitteratur

Kurslitteratur tillhandahålls av Folkuniversitetet, men ingår inte i kursavgiften. En kostnad på ca 650:- faktureras dig, när du har fått böckerna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Startgaranti

Kursen startar vid 5 anmälningar. Gruppen blir aldrig större än 12 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.

Undervisningsform

Undervisningen sker i studiecirkelform i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum. Undervisningen planeras i dialog mellan kursledare och deltagare.

Medverkande

Kenth Lindsjö

Har du frågor?

Kontakta Donatella Prete

donatella.prete@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
Ti 18:00 - 20:30
Tillfällen
7
Studietimmar
21
Kurs-ID
1074750
Pris
2695 kr