Företagekonomi Distans Live

Plats Distans

Den här kursen ger dig bättre förståelse och kunskap inför ekonomiska beslut inom företaget!

Boka kursen nu

Mål

Målet med kursen är att du ska få en förståelse för hur du kan använda olika ekonomiska verktyg för styrning och planering inom företag.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat följande:

  • Företag, ekonomi och styrning
  • Fast och rörliga kostnader
  • Resultatplanering
  • Produktkalkylering
  • Självkostnadskalkylering
  • Budgeteringens grunder
  • Budgetprocessen

Genom föreläsningar och praktiska övningar får du kunskap om kalkylering och budgetering samt sambandet med ekonomisk styrning och planering.

Kursmaterial

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och gärna ett headset. Undervisningen sker via Zoom. Kursmaterial betalas av dig som kursdeltagare. På kursen används kurslitteraturen Företagekonomi 100 (P-H. Skärvad, Liber, 2020) .

Kursledare

Jan-Åke Steen

”Startar man företag vill man bli RIK brukar jag säga lite på skoj och det har en tendens att fastna i deltagarnas minne. R=I-K: Resultatet är lika med Intäkterna minus Kostnaderna.”

Jan-Åke har examen från universitet i både ekonomi och engelska samt flera års erfarenhet av att utbilda inom båda ämnena. Hos Folkuniversitetet är han kursledare inom ekonomi på både kvällskurser och diplomutbildningar.

Han tycker att det är viktigt att deltagarna får en holistisk kunskap inom ekonomi om det så gäller en kvällskurs i bokföring eller en längre diplomkurs. På Jan-Åkes kurser får du kunskaper som du sedan kan använda i riktiga situationer i ditt arbete.

Jan-Åke Steen

Har du frågor?

Kontakta Theresé Gill

therese.gill@folkuniversitetet.se

Tid
26 sep 2022 - 07 nov 2022
Må 17:30 - 20:00
Tillfällen
7
Studietimmar
21
Kurs-ID
1136918
Pris
3675 kr