Diplomerad ekonomiassistent Distans Live

Plats Distans

Diplomerad ekonomiassistent är utbildningen för dig som vill kunna utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning och även delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Boka nu

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och kreditbedömningar, att aktivt kunna delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper inom ekonomi. Den passar dels dig som är nybörjare inom området och dels dig som arbetar med ekonomi men som behöver större förståelse och sammanhang.

Kursinnehåll

Bokföring och redovisning, 30 lektionstimmar

 • Bokföringens grunder
 • Ekonomiska begrepp
 • Löpande bokföring
 • Kontoplan och kontering
 • Försäljning och inköp
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Periodiseringar
 • Avstämningar och rättelser av fel


Bokföring i Visma 500, 19 lektionstimmar

 • Konteringsmallar
 • Registrering av verifikationer
 • Skillnad på balans- och resultatkonton
 • Avstämningar och rapporter från bokföringen
 • Momsredovisning
 • Registervård och säkerhetskopiering


Bokslut och årsredovisning, delvis i Visma Bokslut, 39 lektionstimmar

 • Redovisningens syfte
 • Extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Avstämningar
 • Periodisering
 • Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
 • Skatter och kapital
 • Bokslutsplanering
 • Årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Revisionsberättelse

Kursinformation

 • Utbildningen avslutas med en tentamen.
 • Programmet Visma Administration 500 kan laddas ner utan kostnad för användning under kursen.
 • Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.
 • En lektionstimme är 45 minuter.
 • Undervisningen sker i studiecirkelform i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum. Undervisningen planeras i dialog mellan kursledare och deltagare.

Vad är en diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig mer gedigna kunskaper än vanliga kurser och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. Diplomutbildningarna är omfattande och kräver en större studieinsats av dig som deltagare. Under utbildningens gång, eller i slutet av utbildningen, genomförs en tentamen och/eller ett projektarbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompl prisinfo

Kurslitteraturen ingår inte i kursavgiften. Information om kurslitteratur kommer i samband med kursstart.
Kostnad för litteratur är cirka 1500:-.

Vi använder oss av Zoom. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att använda programmet. Du behöver tillgång till dator med kamera, headset samt internetuppkoppling. Du förväntas ha kameran påslagen och delta aktivt i lektionerna.


Utbildningens studietakt motsvarar 25 % av heltidsstudier. Utbildningen pågår under 11 veckor och omfattar 90 lärarledda timmar, därutöver förväntas du avsätta ytterligare ungefär 2 timmar per vecka för egenstudier.

Kursledare

Jan-Åke Steen

”Startar man företag vill man bli RIK brukar jag säga lite på skoj och det har en tendens att fastna i deltagarnas minne. R=I-K: Resultatet är lika med Intäkterna minus Kostnaderna.”

Jan-Åke har examen från universitet i både ekonomi och engelska samt flera års erfarenhet av att utbilda inom båda ämnena. Hos Folkuniversitetet är han kursledare inom ekonomi på både kvällskurser och diplomutbildningar.

Han tycker att det är viktigt att deltagarna får en holistisk kunskap inom ekonomi om det så gäller en kvällskurs i bokföring eller en längre diplomkurs. På Jan-Åkes kurser får du kunskaper som du sedan kan använda i riktiga situationer i ditt arbete.

Jan-Åke Steen

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Karlskrona

info.karlskrona@folkuniversitetet.se

Kursperiod
17 apr 2023 - 29 jun 2023
Måndag, Torsdag
Antal tillfällen
22
Första tillfället
mån 17 apr 2023 kl 09:00-12:00
 • tor 20 apr 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 24 apr 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 27 apr 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 1 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 4 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 8 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 11 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 15 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 18 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 22 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 25 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 29 maj 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 1 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 5 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 8 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 12 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 15 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 19 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 22 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • mån 26 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
 • tor 29 jun 2023 kl 09:00 - 12:00
Studietimmar
90
Kurs-ID
400410
Pris
19750 kr