Diplomerad ekonomiassistent

Plats Växjö

Diplomerad ekonomiassistent är utbildningen för dig som vill kunna utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning och även delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Boka kursen nu
Utbildningen kräver inga förkunskaper inom ekonomi. Den passar dels dig som är nybörjare inom området och dels dig som arbetar med ekonomi men som behöver större förståelse och sammanhang.

Kursinnehåll

Bokföring och redovisning, 30 lektionstimmar

 • Bokföringens grunder
 • Ekonomiska begrepp
 • Löpande bokföring
 • Kontoplan och kontering
 • Försäljning och inköp
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Periodiseringar
 • Avstämningar och rättelser av fel

Bokföring i Visma 500, 20 lektionstimmar

 • Konteringsmallar
 • Registrering av verifikationer
 • Skillnad på balans- och resultatkonton
 • Avstämningar och rapporter från bokföringen
 • Momsredovisning
 • Registervård och säkerhetskopiering

Bokslut och årsredovisning, delvis i Visma Bokslut, 36 lektionstimmar

 • Redovisningens syfte
 • Extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Avstämningar
 • Periodisering
 • Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
 • Skatter och kapital
 • Bokslutsplanering
 • Årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Revisionsberättelse

Mål

Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och kreditbedömningar, att aktivt kunna delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Kursinformation

 • Utbildningen avslutas med en tentamen.
 • Bokföring från början samt Bokslutet från början, Johansson, Johansson & Sandell, Liber. Visma Administration 500. Kostnad för litteratur cirka 1500:-
 • Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.
 • Utbildningen bedrivs delvis i datorsal. Datorvana är önskvärt.
 • En lektionstimme är 45 minuter.
 • Delbetalning är möjlig om så önskas, meddela detta vid anmälan.
 • Undervisningen sker i studiecirkelform i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum.

Undervisningen planeras i dialog mellan kursledare och deltagare.

Diplomutbildning

Diplomutbildning är en längre utbildning som ger dig mer gedigna kunskaper än vanliga kurser och du får med dig ett diplom med ett betyg efter utbildningens avslut. Diplomutbildningarna är omfattande och kräver en större studieinsats av dig som deltagare. Under utbildningens gång, eller i slutet av utbildningen, genomförs en tentamen och/eller ett projektarbete med betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Kompl prisinfo

Kurslitteratur tillkommer. Kurslitteratur tillkommer. Litteratur som används under kursen: Bokföring från början samt Bokslutet från början, Johansson, Johansson & Sandell, Liber. Kostnad för litteratur cirka 1500:- som sedan faktureras när du har fått böckerna.
OBS! Finns även som helgkurs i Kalmar.

Thomas Dahl

Thomas bor i Växjö, är civilekonom med lärarutbildning inom ekonomi.Har arbetslivserfarenhet från främst offentlig sektor inom ekonomi och utbildning.

Hans tid som utbildare på Folkuniversitetet med olika typer av ekonomikurser sträcker sig längre än 20 år tillbaka.

"De kurser där jag är engagerad i är framförallt företagsekonomi, bokföring och bokslut. Sedan några terminer är jag också aktuell i kursen Diplomerad ekonomiassistent, en gedigen diplomutbildning. Kurserna vänder sig i första hand till personer som är nybörjare inom ämnesområdet ekonomi, eller söker någon form av kompetenshöjning. Målet med respektive kurs är att på egen hand driva eget företag, och/eller bara försöka förstå villkoren för att driva företag.

Det bästa med Folkuniversitetet är det stora engagemanget med möjlighet till folkbildningsverksamhet för stora grupper av personer som vill lära mera. De oftast mindre grupperna ger möjlighet till en bra kommunikation mellan deltagare och lärare.

Det är inspirerande att som kursledare på Folkuniversitetet få möjligheten att få möta motiverade och målinriktade kursdeltagare som aktivt söker kunskap."

Thomas Dahl

Har du frågor?

Kontakta Sanna Krizmanic

sanna.krizmanic@folkuniversitetet.se

Tid
23 sep 2020 - 09 dec 2020
On 09:00 - 12:15
Fr 09:00 - 12:15
Tillfällen
23
Plats
Lineborgsplan 11, 35233 Växjö
Visa på karta
Studietimmar
92
Kurs-ID
1071895
Pris
19995 kr