Diplomerad ekonomiassistent

Plats Örebro

Diplomerad ekonomiassistent är utbildningen för dig som vill kunna utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning och även delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen. Dag och tid kan komma att ändras.

Boka kursen nu

Kursinnehåll


Bokföring och redovisning, 30 lektionstimmar
 • Bokföringens grunder
 • Ekonomiska begrepp
 • Löpande bokföring
 • Kontoplan och kontering
 • Försäljning och inköp
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Momsdeklaration och momsredovisning
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Periodiseringar
 • Avstämningar och rättelser av fel


Bokföring i Visma 500, 20 lektionstimmar
 • Konteringsmallar
 • Registrering av verifikationer
 • Skillnad på balans- och resultatkonton
 • Avstämningar och rapporter från bokföringen
 • Momsredovisning
 • Registervård och säkerhetskopiering


Bokslut och årsredovisning, delvis i Visma Bokslut, 36 lektionstimmar
 • Redovisningens syfte
 • Extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Avstämningar
 • Periodisering
 • Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
 • Skatter och kapital
 • Bokslutsplanering
 • Årsredovisningen
 • Förvaltningsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Revisionsberättelse


Mål
Utbildningens mål är att ge dig de kunskaper och de förmågor som behövs för att utföra det löpande arbetet på en ekonomiavdelning såsom kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och kreditbedömningar, att aktivt kunna delta i bokslutsarbetet och den ekonomiska uppföljningen.

Kursinformation
Utbildningen avslutas med en tentamen.
Vi förbehåller oss rätten att skjuta upp eller ställa in kursen vid för få antal anmälningar.
Utbildningen bedrivs delvis i datorsal. Datorvana är önskvärt.
En lektionstimme är 45 minuter.
Delbetalning är möjlig om så önskas, meddela detta vid anmälan.
Undervisningen sker i studiecirkelform i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum. Undervisningen planeras i dialog mellan kursledare och deltagare.

Medverkande

Yvonne Rickne

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet

info.orebro@folkuniversitetet.se

Tid
20 okt 2020 - 27 apr 2021
Ti 13:00 - 16:00
Tillfällen
23
Plats
Drottninggatan 38, 70223 Örebro
Visa på karta
Studietimmar
92
Kurs-ID
1075647
Pris
21250 kr